Podatnicy, którzy realizowali w trakcie 2020 r. transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, mają już niewiele czasu na identyfikację i wywiązanie się z obowiązków z zakresu cen transferowych. Termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych TPR za 2020 r. przypada na 31 grudnia 2021 r. w przypadku podatników, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym.

Za wypełnienie wszystkich obowiązków cen transferowych są odpowiedzialne osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, które w przypadku niewypełnienia swoich obowiązków lub wypełnienia ich w sposób wadliwy, podlegają karze grzywny nawet do ok. 27 mln zł.

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym, dlatego szczególnie istotne jest, aby przygotować odpowiednie analizy porównawcze i ująć wpływ Covid-19 w ramach opracowywanej dokumentacji cen transferowych. Dlatego rekomendujemy, aby nie zwlekać z wypełnieniem obowiązków do ostatniej chwili.

#WIĘCEJ w artykule ekspertów Zespołu Cen Transferowych MDDP w autorskim cyklu dotyczącym obowiązków z zakresu cen transferowych.

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Marta Klepacz, Natalia Rutkowska