Adrian Mroziewski

Partner

Ceny transferowe | Zielone podatki

Email: adrian.mroziewski@mddp.pl
Mob.: +48 505 294 041

Linkedin
  • Łączy wiedzę z zakresu cen transferowych z doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji automatyzujących procesy podatkowe.
  • Partner w blisko 50-osobowym zespole – jednym z największych i najbardziej nagradzanych zespołów w dziedzinie cen transferowych na polskim rynku.
  • Realizował liczne projekty z zakresu cen transferowych, które obejmują m.in. opracowanie dokumentacji cen transferowych, przygotowanie analiz porównawczych, a także przygotowanie oraz wdrożenie zasad realizowania rozliczeń w ramach grup podmiotów powiązanych.
  • Jego zakres doświadczenia obejmuje m.in. współprace z największymi polskimi firmami tworzącymi gry komputerowe, m.in. w obszarze przygotowania analiz porównawczych oraz określenia konsekwencji podatkowych na gruncie cen transferowych na potrzeby transakcji stworzenia i rozwoju gier komputerowych, świadczenia dedykowanych usług programistycznych dla branży gamingowej czy też udzielenia licencji do znaku towarowego na potrzeby stworzenia nowej gry.
  • Posiada doświadczenie wynikające ze wspierania klientów podczas kontroli podatkowych z zakresu cen transferowych oraz prowadzenia warsztatów z zakresu cen transferowych i automatyzacji procesów podatkowych.
  • 2015 – Szkoła Główna Handlowa – kierunek finanse i rachunkowość
  • Prelegent licznych warsztatów z zakresu cen transferowych oraz automatyzacji procesów podatkowych
  • Języki: polski, angielski
  • 2018 – Wyróżnienie w kategorii „Innowacje” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita za aplikację Smart.TP współtworzoną razem z zespołem MDDP Digital
  • 2019 – 1 miejsce w kategorii „Innowacyjne Rozwiązania” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita za wszystkie aplikacje opracowane przez zespół MDDP Digital