Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy

Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców

Email: agnieszka.telakowska-harasiewicz@mddp.pl
Mob.: +48 503 971 849

Linkedin
 • Ekspertka w doradztwie dla polskich i międzynarodowych firm, instytucji publicznych i podatników indywidualnych w obszarze podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych.
 • Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów HNWI obejmujące m.in.:
  • kompleksową opiekę podatkową klientów HNWI, oraz
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych z uwzględnieniem dochodów zagranicznych, w tym dochodów kapitałowych realizowanych za pośrednictwem zagranicznych instytucji finansowych.
 • Prowadzi projekty dotyczące wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych obejmujące m.in:
  • opracowywanie efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia oraz wynagradzania pracowników i kadry zarządzającej;
  • opracowywanie oraz wdrażanie programów motywacyjnych;
  • doradztwo w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów;
  • prowadzenie przeglądów systemów wynagrodzeń pod kątem prawidłowości rozliczeń, ich efektywności oraz bezpieczeństwa.
 • Wspomaga osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie efektywnych podatkowo form prowadzenia działalności.
 • Doradza klientom w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz daniny solidarnościowej.
 • Reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi oraz w kontaktach z organami podatkowymi.
 • 2005 | Doradca podatkowy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Języki: polski, angielski