Agnieszka Witkowska

Partner | Przywództwo i rozwój talentów

Strategie HR | Rozwój i wzmacnianie przywództwa

Email: agnieszka.witkowska@mddp.pl
Tel.: +48 504 399 734

Linkedin
  • Agnieszka posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii HR, działaniach Employer Branding i Employee Experience oraz szerokie doświadczenie w opracowywaniu, kształtowaniu, wdrażaniu i realizowaniu polityk szkoleniowo-rozwojowych w branży usług profesjonalnych.
  • Wcześniej pracowała w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w polskiej agencji rekrutacyjnej.
  • Umiejętnie buduje i rozwija długoterminowe programy rozwojowe, szkoleniowe, sukcesji pracowniczej oraz wzmacniania i kształtowania kompetencji i umiejętności.
  • W firmie odpowiada za budowanie strategii HR, wzmacniania i kształtowania kultury organizacyjnej oraz budowania i wzmacniania umiejętności przywództwa i rozwoju talentów.
  • Działa jako profesjonalny Coach biznesowy, Mentor oraz Trener, prowadząc warsztaty i szkolenia wzmacniające kompetencje „miękkie”.
  • Działa jako Psycholog oraz Terapeuta TSR
  • Jest Certyfikowanym Coachem – Poziom ACC ICF oraz Senior Practicioner EMCC
  • Jest Certyfikowanym Konsultantem DISC D3,
  • Jest Certyfikowanym Konsultantem MBTI
  • Jest Certyfikowanym Trenerem FRIS