Anna Bergman

Menedżer | Adwokat

Podatki międzynarodowe | Nieruchomości

Email: anna.bergman@mddp.pl
Mob.: +48 692 208 139

Linkedin
  • Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych, głównie dla branży nieruchomościowej.
  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie transgranicznych oraz krajowych projektów restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie tworzenia i zmiany struktury grupy, finansowania oraz dystrybucji zysków.
  • Wspiera klientów w związku z płatnościami transgranicznymi w grupach kapitałowych – realizuje przeglądy podatkowe dotyczące m.in. warunku rzeczywistego właściciela i rzeczywistej działalności gospodarczej, uzyskuje opinie o stosowaniu preferencji, bierze udział w postępowaniach dotyczących zwrotu podatku u źródła.
  • Posiada doświadczenie również w zakresie podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Wspiera klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
  • 2018 | Adwokat
  • 2012 | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej
  • Języki: polski, angielski