Barbara Lenarcik

Partner

Rozwój biznesu, marketing i komunikacja

Email: barbara.lenarcik@mddp.pl
Tel.: +48 510 915 615

Linkedin
 • Barbara posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii Business Development oraz marketingowych zdobyte w branży usług profesjonalnych.
 • W firmie pełni kluczową rolę w kształtowaniu strategii rozwoju biznesu i efektywnej ekspansji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, współpracując między innymi z siecią ETL GLOBAL.
 • Koordynuje współpracę firmy z MDDP Outsourcing oraz kancelarią Osborne Clarke.
 • Współpracuje z zespołami merytorycznymi przy definiowaniu nowych produktów i usług.
 • Buduje i rozwija długoterminowe programy relacyjne i sprzedażowe.
 • Odpowiada za utrzymywanie i wzmacnianie relacji z organizacjami zewnętrznymi i innymi grupami interesariuszy.
 • Wspiera programy przedsiębiorczości kobiet i promowania korzyści z różnorodności.
 • Posiada doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań technologicznych do zarządzania relacjami z klientami oraz automatyzacji działań komunikacyjnych.
 • Pasjonatka relacji międzyludzkich, promującą „ludzką twarz” biznesu i koncepcję H2H (Human-To-Human).
 • Wcześniej pracowała w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w największych polskich kancelariach prawnych i czołowym banku komercyjnym.
 • Barbara