Barbara Lenarcik

Dyrektor Zespołu Rozwoju Biznesu, Marketingu i Komunikacji