Dr Paweł Selera

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy

VAT | Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Email: pawel.selera@mddp.pl
Mob.: +48 609 352 877

Linkedin
 • Posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatku VAT. Pracował w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego w Niemczech i w Polsce, w tym w MDDP.
 • Doradzał zwłaszcza w obszarze transakcji międzynarodowych i usług finansowych.
 • W latach 2018-2024 pracownik Ministerstwa Finansów.
 • W latach 2019-2023 dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.
 • Autor wielu zmian w obszarze VAT w ostatnich latach, jak grupy VAT, opcja opodatkowania usług finansowych, czy kilkudziesięciu zmian upraszczających i unowocześniających rozliczanie VAT. Prowadził i nadzorował prace legislacyjne związane z KSeF.
 • Reprezentował Ministra Finansów w pracach na forum organów UE oraz był pełnomocnikiem Szefa KAS w postępowaniach podatkowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Członek Rad Nadzorczych, w tym członek Rady Nadzorczej Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
 • W latach 2019-2023 r. fellow w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
 • Wykładowca akademicki. Autor i współautor wielu opracowań dotyczących podatku VAT i unijnego prawa podatkowego publikowanych w Polsce i za granicą.
 • 2011 | Doradca podatkowy
 • 2009 | Doktor nauk prawnych
 • Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie w Ratyzbonie (LL.M)
 • Języki: polski, angielski, niemiecki
 • eDukat 2023 – nagroda za najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych i innowacji finansowych.
 • Medal za Długoletnią Służbę związane z pracą w Akademii Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – Instytut Społeczno-Prawny.
 • Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010 r. (Wolters Kluwer).
 • VAT w branży finansowej, Warszawa 2012 r. (C.H. Beck).
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT. Analiza praktyczna, Warszawa 2012 r. (Wolters Kluwer).
 • Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Warszawa 2014 (Wolters Kluwer).
 • Podatek VAT w Niemczech. Analiza, orzecznictwo, interpretacje, Wrocław 2014.