Ewa Modrzejewska

Konsultant

Podatki międzynarodowe

Email: ewa.modrzejewska@mddp.pl

Mob.: +48 797 586 519

Linkedin
  • Specjalizuje się w obszarze podatków międzynarodowych.  
  • Posiada doświadczenie w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, także w aspekcie międzynarodowym. 
  • Bierze udział w projektach dotyczących podatku u źródła, w tym w zakresie audytu transakcji podlegających opodatkowaniu, weryfikacji dokumentacji do zastosowania zwolnienia, przeglądów substance/rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorcy należności, postępowaniach dotyczących stwierdzenia nadpłaty oraz o wydanie opinii o stosowaniu preferencji. 
  • Doradza w zakresie stosowania szeroko rozumianych zachęt podatkowych, takich jak: specjalne strefy ekonomiczne, ulga na badania i rozwój, ulga związana ze wspieraniem nowych inwestycji, IP Box czy Polska Spółka Holdingowa. 
  • Uczestniczy w przeglądach podatkowych. 
  • Bierze udział w kontrolach i postępowaniach podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe oraz w postępowaniach sądowych. 
  • 2022 | Studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: prawo 
  • Języki: polski, angielski