Julia Krzos

Konsultant

Podatki międzynarodowe | CIT

Email: julia.krzos@mddp.pl
Mob.: +48 797 567 318

Linkedin
  • Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Bierze udział w projektach z zakresu podatku u źródła – realizuje przeglądy podatkowe dotyczące m.in. warunku rzeczywistego właściciela i rzeczywistej działalności gospodarczej, uzyskuje opinie o stosowaniu preferencji, bierze udział w postępowaniach dotyczących zwrotu podatku u źródła.
  • Bierze udział w kontrolach i postępowaniach podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe oraz w postępowaniach sądowych.
  • Brała udział w projektach z zakresu transgranicznych oraz krajowych restrukturyzacji, w tym w zakresie tworzenia i zmiany struktury grupy oraz finansowania.
  • Posiada doświadczenie w pracy na rzecz klientów m.in. z branży deweloperskiej i finansowej.
  • 2024 | Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: prawo
  • Języki: polski, angielski