Łukasz Kupień

Starszy menedżer | Doradca podatkowy

Podatki międzynarodowe | Nieruchomości

Email: Lukasz.Kupien@mddp.pl
Tel.: (+48) (22) 322 68 88
Mob.: (+48) (22) 792 999 105

Linkedin
 • Ekspert w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) oraz raportowaniu schematów podatkowych (MDR)
 • Pełnomocnik w kontrolach i postępowaniach podatkowych dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)
 • Uczestniczył w kilkudziesięciu transakcjach zbycia nieruchomości lub udziałów w spółce nieruchomościowej (strukturyzacja transakcji, spłata lub zaciągnięcie finansowania, due dilligence, efektywna dystrybucja zysku)
 • Posiada doświadczenie w VAT i PCC dla branży nieruchomości
 • Prowadził szereg projektów obejmujących m.in.:
  • tworzenie struktury własnościowej i finansowej dla grupy nieruchomościowej wchodzącej na GPW (kapitalizacja ok. 900 mln zł)
  • zbycie akcji spółki notowanej na giełdzie oraz jej vendor due diligence (wartość akcji ok. 400 mln zł)
  • zwrot ok. 5,5 mln zł podatku u źródła (WHT) dla właścicieli centrów handlowych
  • emisję i zabezpieczenia obligacji na rynku Catalyst przez spółkę z grupy nieruchomościwej (wartość emisji ok. 300 mln zł).
 • 2015 Doradca podatkowy
 • 2013 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie Taxes in Corporate Strategy, ACCA
 • Język: angielski i niemiecki
 • Senior Manager w MDDP, nagrodzonej dwa razy z rzędu przez Rzeczpospolitą za obsługę prestiżowych transakcji
 • Ekspert w MDDP – jedynej polskiej firmie wymienianej wśród liderów rynku doradztwa transakcyjnego w Polsce w rankingu “Tax Transactional” przygotowanym przez International Tax Review (2017, 2018, 2019)
 • Senior Manager w MDDP – dwukrotnie nagrodzonej tytułem Poland Firm of the Year w rankingu European Tax Awards organizowanym przez magazyn International Tax Review (2013, 2018) oraz co roku wymienianej wśród wiodących firm na polskim rynku w zestawieniu World Tax