Łukasz Szatkowski

Menedżer

Nieruchomości | Podatek od nieruchomości | Cost segregation

Email: lukasz.szatkowski@mddp.pl
Mob.: +48 570 898 499

Linkedin
 • Ekspert w obszarze podatku od nieruchomości.
 • Specjalizuje się w weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych dla zakładów przemysłowych, centrów logistycznych i spółek komunalnych.
 • Posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych dla przemysłu według procedury cost segregation – realokacji środków trwałych i przypisywania im optymalnej stawki amortyzacyjnej dla celów podatku dochodowego.
 • Wspiera klientów w postępowaniach nadpłatowych oraz kontrolnych prowadzonych przez samorządowe organy podatkowe.
 • Wybrane projekty:
  • zidentyfikowanie i odzyskanie dla klienta kilkumilionowej nadpłaty podatkowej w wyniku postępowania przed NSA dotyczącego gruntów na obszarze zdewastowanym i zdegradowanym na skutek emisji zanieczyszczeń;
  • uczestnictwo w projekcie cost segregation dla inwestycji o wartości ponad 1 mld zł obejmującej budowę nowego bloku energetycznego;
  • przegląd podatkowy rozliczeń PON dla klienta świadczącego usługi komunalne poprzedzający złożenie kilkunastu wniosków o zwrot nadpłaty o wartości kilku milionów złotych.
 • 2006 | Studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierunek: ekonomia
 • 2013 | Studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, kierunek: analiza finansowa
 • 2009 | Studia podyplomowe na WSPiZ L. Koźmińskiego w Warszawie, kierunek: prawo podatkowe
 • Języki: polski, angielski