Magdalena Dymkowska

Starszy menedżer

Ceny transferowe

Email: Magdalena.Dymkowska@mddp.pl
Tel.: (+48) (22) 322 68 88
Mob.: (+48) (22) 501 108 261

Linkedin
 • Ekspert w zakresie cen transferowych
 • Starszy menedżer w blisko 30-osobowym zespole – jednym z największych i najbardziej nagradzanych zespołów w dziedzinie cen transferowych na polskim rynku
 • Odpowiada za realizację projektów z zakresu cen transferowych dotyczących m.in. projektowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, sporządzania analiz porównawczych oraz tzw. opisów zgodności m.in. dla działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej, finansowej czy licencyjnej oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dotyczących analizy procesów restrukturyzacyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi cen transferowych, jak i obrony rynkowego charakteru rozliczeń wewnątrzgrupowych podczas kontroli podatkowych
 • Realizowała projekty dotyczące m.in.
  • przygotowania analiz porównawczych i opisów zgodności dla kilkudziesięciu transakcji realizowanych przez polską grupę kapitałową prowadzącą działalność w branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz deweloperskiej
  • weryfikacji dotychczasowego i opracowania nowego modelu rozliczeń opłat licencyjnych w jednej z największych z polskich grupach kapitałowych
  • weryfikacji i opracowania modelu finansowania za pomocą m.in. struktury cashpoolingu w jednej z największych z polskich grupach kapitałowych.
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty dla klientów z zakresu zastosowania przepisów o cenach transferowych w praktyce
 • 2009 Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Prelegentka konferencji i seminariów o tematyce cen transferowych
 • Język: angielski
 • Starszy Menedżer w Zespole Cen Transferowych MDDP – czterokrotnie wyróżnionego nagrodą dla Najlepszej Firmy Doradczej w zakresie Cen Transferowych w Polsce przyznawanej przez International Tax Review (2006, 2008, 2012, 2013)
 • Członek Zespołu Cen Transferowych MDDP, wyróżnionego w kategorii ”Innowacje” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego ”Rzeczpospolitej” za narzędzie IT, które przyspiesza i ułatwia proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych (2018)
 • Autorka publikacji o tematyce cen transferowych w prasie codziennej oraz fachowej

BLOG MDDP

[feedzy-rss feeds=”http://www.cenytransferoweblog.mddp.pl/author/magdalena-dymkowska/feed/” max=”3″ offset=”0″ feed_title=”no” refresh=”3_hours” meta=”author, date” sort=”date_desc” target=”_blank” summary=”no” summarylength=”160″ thumb=”yes” size=”50″ ]