Magdalena Dymkowska

Partner

Ceny transferowe

Email: Magdalena.Dymkowska@mddp.pl
Mob.: +48 501 108 261

Linkedin
 • Ekspertka w zakresie cen transferowych.
 • Partner w ponad 50-osobowym zespole – jednym z największych i najbardziej nagradzanych zespołów w dziedzinie cen transferowych na polskim rynku.
 • Odpowiada za realizację projektów w obszarze cen transferowych dotyczących m.in. projektowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, sporządzania analiz porównawczych oraz tzw. analiz zgodności m.in. dla działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej (w tym dla transakcji związanych z tworzeniem aplikacji i systemów IT), finansowej czy licencyjnej oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 • Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów, które dotyczą analizy procesów restrukturyzacyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi cen transferowych, jak i obrony rynkowego charakteru rozliczeń wewnątrzgrupowych podczas kontroli podatkowych.
 • Realizowała projekty dotyczące m.in.:
  • przygotowania analiz porównawczych i opisów zgodności dla kilkudziesięciu transakcji realizowanych przez polską grupę kapitałową prowadzącą działalność w branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz deweloperskiej;
  • weryfikacji dotychczasowego i opracowania nowego modelu rozliczeń opłat licencyjnych (z uwzględnieniem analizy DEMPE połączonej z metodą podziału zysków) w jednej z największych polskich grup kapitałowych;
  • weryfikacji i opracowania modelu finansowania za pomocą m.in. struktury cash poolingu w jednej z największych polskich grup kapitałowych;
  • opracowania polityki TP dotyczącej świadczenia usług IT i dzielenia kosztów wdrożeń systemów IT dla dużej grupy kapitałowej działającej w Europie.
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty dla klientów z zakresu praktycznego zastosowania przepisów o cenach transferowych.
 • Kierowniczka grupy roboczej Forum Cen Transferowych ds. Informatora TP-R działającej przy Ministerstwie Finansów.
 • 2009 Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Prelegentka konferencji i seminariów o tematyce cen transferowych
 • Język: angielski
 • Wiodąca ekspertka w Polsce w kategorii cen transferowych w rankingu World Transfer Pricing i World Transfer Pricing Leaders 2024, 2023 i 2022 wydanym przez International Tax Review
 • Partner w Zespole Cen Transferowych MDDP – czterokrotnie wyróżnionego nagrodą dla Najlepszej Firmy Doradczej w zakresie Cen Transferowych w Polsce przyznawanej przez International Tax Review (2006, 2008, 2012, 2013)
 • Członek Zespołu Cen Transferowych MDDP, wyróżnionego w kategorii ”Innowacje” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego ”Rzeczpospolitej” za narzędzie IT, które przyspiesza i ułatwia proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych (2018)
 • Autorka publikacji o tematyce cen transferowych w prasie codziennej oraz fachowej