Magdalena Wiszniewska

Starszy konsultant

VAT | Cło | Akcyza

Email: magdalena.wiszniewska@mddp.pl
Mob.: +48 503 974 398

Linkedin
  • Specjalistka w zakresie prawa celnego i VAT w międzynarodowym obrocie towarowym.
  • Doradza w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym.
  • Wspiera podmioty zagraniczne zainteresowane rozpoczęciem działalności w Polsce.
  • Bierze udział w postępowaniach podatkowych i celno-skarbowych, w szczególności dotyczących uzyskania pozwoleń celnych, przenoszenia pozwoleń celnych w trakcie procesu przejmowania spółek, sprostowania zgłoszeń celnych czy wiążących informacji taryfowych/stawkowych.
  • Wspiera klientów w uzyskiwaniu pozwoleń celnych, m.in. AEO, pozwolenia na prowadzenie miejsc uznanych, magazynów czasowego składowania czy składów celnych, na korzystanie z procedury end-use czy uszlachetnianie czynne.
  • Uczestniczy we wdrażaniu procesów związanych z ustalaniem preferencyjnego pochodzenia towarów.
  • Przeprowadza audyty wewnętrzne dotyczące transakcji międzynarodowych, w tym transakcji unijnych, eksportu, importu, transakcji łańcuchowych).
  • Wspiera klientów w zakresie stosowania regulacji dotyczących pozataryfowych ograniczeń handlowych, m.in.: dual-use, SZWO, FCG, CBAM.
  • 2014-2019 | Uniwersytet Szczeciński, kierunek: prawo
  • Języki: polski, angielski, niemiecki