Martyna Filipiak

Menedżer

Ceny transferowe

Email: Martyna.Filipiak@mddp.pl
Mob.: (+48) 608 401 370

Linkedin
 • Ekspert w zakresie cen transferowych,
 • Uczestniczyła projektach obejmujących przygotowanie dokumentacji cen transferowych, przeglądy dokumentacji cen transferowych, przeprowadzanie analiz porównawczych i analiz zgodności, opracowywanie i implementowanie polityk cen transferowych, oceny transakcji przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych pod kątem spełnienia definicji restrukturyzacji,
 • Brała udział w projekcie sporządzenia lokalnych dokumentacji cen transferowych dla spółek z kilkunastu krajów europejskich w oparciu o lokalne przepisy w obszarze cen transferowych,
 • Posiada szerokie doświadczenie w zakresie procesowania Uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz Procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP),
 • Wspiera klientów przy kontrolach polskich oraz zagranicznych,
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty dla klientów z zakresu cen transferowych,
 • due diligence oraz przeglądów podatkowych dla klientów z różnych sektorów gospodarki, w tym w szczególności z branży nieruchomościowej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej.
 • 2012-2017 – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – Prawo
 • 2018 – Kurs podstaw rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie
 • Język – angielski
 • Autorka licznych publikacji w prasie codziennej oraz fachowej
 • • Współautorka bloga o tematyce cen transferowych