Nina Walczyk

Starszy konsultant | Radca prawny

Ceny transferowe

Email: nina.walczyk@mddp.pl
Mob.: +48 503 975 166

Linkedin
 • Specjalizuje się w doradztwie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych.
 • Zajmuje się przeprowadzaniem badań prawnych (due diligence) oraz audytów podatkowych przedsiębiorstw.
 • Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących podatków dochodowych (w tym cenach transferowych).
 • Uczestniczy w procesie przeglądu dokumentów przygotowywanych przez międzynarodowe grupy kapitałowe z zakresu TP pod kątem ich zgodności z polskimi przepisami.
 • Przygotowuje opinie prawne, analizy i memoranda w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w cenach transferowych.
 • Doświadczenie zdobywała w działach podatkowych wiodących kancelarii prawnych oraz pracując w sektorze finansów publicznych.
 • 2020 | Radca prawny
 • 2024 | W trakcie zdawania egzaminu na doradcę podatkowego
 • 2011-2016 | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia magisterskie, kierunek prawo
 • 2011-2014 | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia licencjackie, kierunek administracja
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
 • Członek Zespołu Młodych Radców przy OIRP Rzeszów
 • Członek Komisji Promocji przy OIRP Rzeszów
 • Członek Grupy Roboczej Młodych Radców Prawnych przy Krajowej Izbie Radców Prawnych
 • Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ
 • Delegatka Uczelnianej Radcy SSUJ
 • Języki: polski, angielski i niemiecki