Patrycja Kijanowska

Konsultant

Podatki osobiste | Doradztwo dla pracodawców

Email: patrycja.kijanowska@mddp.pl
Mob.: +48 503 974 477

Linkedin
  • Posiada doświadczenie w obszarze podatków dochodowych od osób fizycznych.
  • Pomaga klientom w ustaleniu rezydencji podatkowej.
  • Przygotowuje miesięczne kalkulacje zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych oraz roczne zeznania podatkowe.
  • Doradza i opracowuje opinie w obszarze PIT i ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach związanych z ustaleniem rezydencji podatkowej oraz przy rozliczeniach dotyczących cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce i Polaków oddelegowanych do pracy za granicą, a także w obszarze podatku od spadków i darowizn.
  • 2023 | Studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: prawo
  • Języki: polski, angielski