Rafał Kran

Partner | Doradca podatkowy

Nieruchomości | Podatek od nieruchomości | Cost segregation | Zielone podatki

Email: rafal.kran@mddp.pl
Mob.: +48 693 290 919

Linkedin
 • Ekspert w obszarze podatku od nieruchomości.
 • Specjalizuje się w rozliczaniu inwestycji przemysłowych, biurowych, handlowych, OZE w ramach procedury cost segregation – realokacji środków trwałych i przypisywania im optymalnej stawki amortyzacyjnej dla celów podatku dochodowego.
 • Doradza klientom z branży nieruchomości i OZE w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych, w tym dotyczących fit-outów, cash contribution, podatku od przychodów z budynków (prowadząc z pełną skutecznością postępowania zwrotowe.
 • Posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (w tym w zakresie postępowań nadpłatowych i o zwrot podatku minimalnego).
 • Przewodzi grupie Green Taxation skupiając się zwłaszcza na taksonomii ESG oraz elementach raportowania ESG.
 • Pełnomocnik przed Trybunałem w Luksemburgu w pierwszej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości (zwolnienie dla infrastruktury kolejowej).
 • Wybrane projekty:
  • Postępowania dotyczące podatku od nieruchomości, w ramach których odzyskane dla klientów zostały nadpłaty liczone w milionach złotych;
  • Rozliczenia inwestycji nieruchomościowych w ramach cost segregation o łącznej wartość kilku miliardów złotych;
  • Przeglądy podatkowe rozliczeń CIT poprzedzające złożenie wniosków o zwrot podatku minimalnego oraz postępowania o zwrot podatku minimalnego o wartości kilku milionów złotych.
 • 2024 | Modele Biznesowe ESG – raportowanie niefinansowe, Szkoła Główna Handlowa
 • 2014 | Doradca podatkowy
 • 2011 | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Trener szkoleniowy z zakresu środków trwałych i podatku od nieruchomości
 • Języki: polski, angielski
 • Autor książki „Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków”. Wolters Kluwer, 2018.
 • Autor wielu artykułów prasowych i wpisów na blog MDDP dotyczących m.in. podatków dochodowych i podatku od nieruchomości.