Sebastian Serowik

Menedżer | Doradca podatkowy

Podatki międzynarodowe | Nieruchomości

Email: Sebastian.Serowik@mddp.pl
Tel.: (+48) (22) 322 68 88
Mob.: (+48) 721 763 001

Linkedin
 • Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych.
 • Doradza w zakresie transakcji na udziałach (share deal) i aktywach (asset deal), procesów reorganizacyjnych (obejmujących np. połączenia, podziały, przekształcenia), oraz w związku z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur inwestycyjnych.
 • Wspiera klientów w związku z płatnościami transgranicznymi w grupach kapitałowych – realizuje przeglądy podatkowe m.in. dotyczące warunku rzeczywistego właściciela i rzeczywistej działalności gospodarczej, uzyskuje opinie o stosowaniu preferencji, bierze udział w postępowaniach dotyczących zwrotu podatku u źródła itp.
 • Bierze udział w badaniach due diligence i audytach podatkowych.
 • Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Doradza przede wszystkim dla podmiotów działających na rynku nieruchomości, ale wspiera również klientów m.in. z branży energii odnawialnej, czy FMCG.
 • Prowadzi szkolenia podatkowe oraz jest autorem publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego.
 • 2021 Doradca podatkowy
 • 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – prawo
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Język: angielski
 • Doradca w MDDP, nagrodzonej dwa razy z rzędu przez Rzeczpospolitą za obsługę prestiżowych transakcji (2018, 2019)
 • Ekspert w MDDP – jedynej polskiej firmie wymienianej wśród liderów rynku doradztwa transakcyjnego w Polsce w rankingu “Tax Transactional” przygotowanym przez International Tax Review (2017, 2018, 2019)
 • Manager w MDDP – dwukrotnie nagrodzonej tytułem Poland Firm of the Year w rankingu European Tax Awards organizowanym przez magazyn International Tax Review (2013, 2018) oraz co roku wymienianej wśród wiodących firm na polskim rynku w zestawieniu World Tax
 • Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego w prasie codziennej oraz czasopismach specjalistycznych.