Szymon Kozłowski

Starszy konsultant

Podatki osobiste | Doradztwo dla pracodawców

Email: szymon.kozlowski@mddp.pl
Mob.: +48 503 972 391

Linkedin
  • Specjalizuje się w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.
  • Wspiera klientów w procesach legalizacji pobytu i pracy w Polsce.
  • Uczestniczy w projektach dotyczących m.in. rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych personelu delegowanego do pracy w Polsce lub za granicą.
  • Wspiera klientów w zakresie deklarowania oraz rozliczania dochodów zagranicznych w Polsce, koordynuje projekty związane z rocznymi zeznaniami podatkowym w Polsce i za granicą.
  • Posiada doświadczenie w zakresie opodatkowania inwestycji kapitałowych.
  • 2020 | Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie, kierunek: prawo
  • Języki: polski, angielski