Zmiany w zakresie cen transferowych

Zmiana odpowiedzialności KKS, terminy i obowiązki TP

Szereg obowiązków podatkowych czeka w tym roku podmioty działające w grupach kapitałowych. Jest to m.in.  sporządzenie dokumentacji cen transferowych (Local File i/lub Master File) i analiz cen transferowych, złożenie formularza TPR oraz powiadomienia CBC-P lub raportu CBC-R.

Co więcej, zwiększono odpowiedzialność karnoskarbową związaną z cenami transferowymi poprzez rozszerzenie kręgu osób. Jak i rozszerzono zakres czynności objętych sankcjami KKS w zakresie obowiązków dotyczących cen transferowych. Za nieprzygotowanie dokumentacji, niezłożenie formularza TPR lub zawarcie w nich nieprawdziwych informacji osobom odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze podmiotu grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych. Tej samej karze podlega złożenie formularza TPR niezgodnego z dokumentacją Local File. Za wypełnienie tych obowiązków po terminie grozi natomiast kara do 240 stawek dziennych.

Jak możemy pomóc?

Pomożemy w wypełnieniu wszystkich obowiązków cen transferowych – sporządzeniu dokumentacji cen transferowych lokalnej i grupowej (Local File i Master File), analiz cen transferowych, wypełnieniu formularza TPR, powiadomienia CBC-P, raportu CBC-R.

Przygotujemy analizy cen transferowych badające rynkowy poziom wynagrodzenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Zweryfikujemy obszary potencjalnego ryzyka cen transferowych dla spółki i osób odpowiedzialnych za sprawy spółki oraz przygotujemy rekomendacje mające na celu minimalizację takiego ryzyka.

Zweryfikujemy posiadane przez spółkę dokumentacje i analizy cen transferowych.

Korzyści

Zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami nierzetelnego wywiązania się z obowiązków podatkowych w cenach transferowych, jak doszacowanie transakcji, czy nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Gwarancja weryfikacji rynkowej wartości transakcji na podstawie baz danych transakcyjnych wykorzystywanych też przez organy podatkowe.

Zapewnienie terminowego wywiązania się z obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

Ochrona osób wchodzących w skład zarządu, a także osób zajmujących się sprawami gospodarczymi (księgowością oraz finansami) przed odpowiedzialnością karnoskarbową z tytułu nieprawidłowego i nieterminowego wypełnienia obowiązków firmy w cenach transferowych.

Uniknięcie sankcji sięgających nawet do kilkudziesięciu milionów złotych z tytuły sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz deklaracji TPR niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Nasze doświadczenia

Jesteśmy na rynku od 2004 roku. W tym czasie nasz zespół liczący blisko 60 ekspertów przygotował kilka tysięcy dokumentacji, kilkaset analiz cen transferowych i kilkanaście uprzednich porozumień cenowych (APA).

Kompleksowo wspieramy klientów na każdym z etapów prac związanych z cenami transferowymi, a także reprezentujemy ich podczas kontroli podatkowych.

W swojej pracy wykorzystujemy wyłącznie renomowane bazy danych.

Żadna z naszych dokumentacji i benchmarków nie była kwestionowana pod kątem formalnym.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl