AI – Sztuczna Inteligencja

Rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) stały się rzeczywistością i coraz bardziej oddziałują na nasze życie. Co istotne, będą one mieć coraz istotniejszy wpływ na sposób prowadzenia rozliczeń podatkowych w organizacjach, np. poprzez wprowadzenie narzędzi służących do analizy danych, które wykorzystywać będą rozwiązania oparte o AI. Rewolucja  AI wpłynie również na kształt przyjętych obecnie modeli biznesowych, w których czynnik ludzki stopniowo zastępowany będzie cyfrowymi rozwiązaniami, co wymusi gruntowne zmiany w systemie podatkowym.

Jak możemy Państwu pomóc?

AI jest instrumentem, który może wpłynąć na każdy aspekt podatkowy – od rozwiązań stosowanych wewnątrz firmy kształtujących sposób rozliczania podatków, aż po charakter oferowanych świadczeń oraz kształt modeli biznesowych.

Jeżeli planują Państwo zacząć korzystać z rozwiązań z zakresu AI lub oferować takie rozwiązania, to MDDP służy swoim wsparciem prawno-podatkowym.

Oferujemy doradztwo na każdym etapie wdrażania i oceny rozwiązań z zakresu AI:

  • Ocenimy efektywność, bezpieczeństwoskutki podatkowe związane z implementacją rozwiązań AI;
  • Przeanalizujemy możliwość zastosowania ulg lub zwolnień w zakresie wdrażanych rozwiązań AI.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Klaudyna Matusiak-Frey

Starszy Konsultant | Doradca podatkowy
E: klaudyna.matusiak-frey@mddp.pl
T: (+48) 503 972 897