Centra i parki handlowe

Dominującym celem cost segregation w przypadku centrów i parków handlowych jest wyodrębnienie środków trwałych, które mogą być amortyzowane znacznie szybciej niż budynek.

Współczesne budynki handlowe są wyposażone w liczne systemy i urządzenia techniczne, takie jak: BMS, DSO, SSP, sieć tryskaczowa, które należy odrębnie prezentować w ewidencji środków trwałych. W efekcie cost segregation można obniżyć podstawę podatku minimalnego od budynków, który bywa istotnym obciążeniem dla spółek posiadających ten typ majątku. Również infrastruktura zewnętrzna może być zróżnicowana (od terenu utwardzonego po wiaty na wózki). Jej precyzyjne wyodrębnienie jest niezbędne dla celów podatku od nieruchomości.

Centra handlowe mają znaczne powierzchnie, dlatego istotnym elementem jest inwentaryzacja powierzchni. Ewidencje środków trwałych dla centrów czy parków handlowych mogą składać się przynajmniej z kilkudziesięciu środków trwałych. Dodatkowym zagadnieniem jest sposób rozliczenia wydatków na fit-outy realizowanych w ramach budżetów wynajmującego. Te kompleksowe działania należy przeprowadzić w ramach procedury cost segregation.

Przykładowa kalkulacja* dla centrum handlowego z CapEx 100 mln zł

Środek trwały (grupa) Wartość początkowa Stawka amortyzacji Odpisy amortyzacyjne
Przed Po Przed Po Przed  Po
Budynek 100 mln 66 mln 2,5% 2,5% 2,5 mln 1,65 mln
Wentylacja i klimatyzacja (m.in. centrale wentylacje, agregaty wody lodowej, splity) 10 mln 10,0% 1 mln
Systemy teletechniczne (m.in. BMS, instalacja tryskaczowa, DSO, SSP) 8 mln 10,0% 0,8 mln
Rozdzielnie elektryczne i transformatory 7 mln 10,0% 0,7 mln
Agregaty prądotwórcze 2 mln 14,0% 0,28 mln
Budowle zewnętrzne (m.in. teren utwardzony, ogrodzenie, wiaty na wózki) 6 mln 4,5% 0,27 mln
Pozostałe wyposażenie (m.in. meble ruchome) 1 mln 20% 0,2 mln
Odpisy amortyzacyjne w skali roku 2,5 mln 4,9 mln

Korzyści

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych nawet 2-krotnie

Podstawa opodatkowania PON w zgodzie z ewidencją środków trwałych

Podstawa opodatkowania minCIT uwzględniająca wyłącznie wartość budynku

Rzetelna i precyzyjna ewidencja środków trwałych

Zmniejszenie wartości „nieruchomości” o ok. 33% (spółka nieruchomościowa, klauzula RE)

Podział środków trwałych z uwzględnieniem

Stawki amortyzacyjne

Graf kołowy wskazujący podział komponentów z punktu widzenia stawek.

Przykładowa kalkulacja ma charakter uproszczony i odnosi się do generalnych kategorii środków trwałych dla celów podglądowych.