Rozliczanie inwestycji

Procedura cost segregation

Na czym polega cost segregation?

Cost segregation to szczegółowe wyodrębnienie środków trwałych na podstawie przepisów podatkowych i Klasyfikacji Środków Trwałych oraz ustalenie wartości początkowych środków trwałych z uwzględnieniem kosztów pośrednich.

Dlaczego warto?

CeleKorzyści

Zwiększenie bazy do zastosowania wyższych stawek amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego.

Zwiększenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych nawet 2,5 krotnie w porównaniu do inwestycji, w której wydzielono tylko budynek i podstawowe budowle (parking, ogrodzenie).
Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.Niższa podstawa opodatkowania w związku z niższą wartością samego budynku.
Przygotowanie nieruchomości do zbycia.Transparentna struktura majątku trwałego i lepsze efekty przy badaniu due dilligence ze strony nabywcy.
Inwentaryzacja majątku.Przegląd majątku i możliwość profesjonalnego oznakowania środków trwałych.
Przegląd podatku od nieruchomości.Możliwe zmniejszenie podstawy opodatkowania budowli.

Przykładowa kalkulacja

Środek trwały (grupa) Wartość początkowa Stawka amortyzacji Amortyzacja Podatek minimalny
Przed Po Przed Po Przed  Po Przed Po
Budynek 100 mln 66 mln 2,5% 2,5% 2,5 mln 1,65 mln 378 tys. 235 tys.
Wentylacja i klimatyzacja 10 mln 10,0% 1 mln
Systemy teletechniczne 9 mln 10,0% 0,9 mln
Rozdzielnie elektryczne 7 mln 10,0% 0,7 mln
Agregaty prądotwórcze 2mln 14,0% 0,28 mln
Budowle zewnętrzne 6 mln 4,5% 0,27 mln
Odpisy amortyzacyjne w skali roku 2,5 mln 4,8 mln

Korzyści

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych w skali 1 roku o 2,3 mln zł (blisko 2-krotnie).

Obciążenie podatkiem minimalnym mniejsze o 143 tys. zł.

Kiedy stosujemy cost segregation?

 • Na etapie budowania / oddawania inwestycji do użytkowania;
 • Na etapie nabycia gotowej nieruchomości;
 • W trakcie użytkowania inwestycji, w tym przy nabyciu spółki – zasadne przy zaistnieniu kilku okoliczności (np. w przypadku, gdy do tej pory spółka wykazywała stratę lub niewielki dochód).

Dlaczego zewnętrzny doradca?

W trakcie inwestycji i na etapie oddawania inwestycji do użytkowania konieczne jest wsparcie zewnętrzne, ponieważ służby księgowe:
 • zwykle nie mają czasu;
 • nie przeprowadzają technicznej inspekcji inwestycji;
 • nie łączą wiedzy technicznej z praktyką dotyczącą możliwości wyodrębnienia środków trwałych;
 • zwykle nie prowadzą rozbudowanej analityki konta środków trwałych w budowie, wobec czego
 • nie mają możliwości ustalenia wartości początkowych.

Nasze doświadczenie

Rozliczamy różnego typu inwestycje, zarówno w ramach rozliczenia nowo powstałych obiektów, jak i korekty rozliczeń w celu poszukiwania oszczędności podatkowych:
 • galerie handlowe;
 • biurowce;
 • hotele;
 • kompleksy biurowo-usługowe;
 • hale przemysłowe;
 • magazyny;
 • fabryki;
 • parkingi podziemne;
 • infrastrukturę techniczną.

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Szef Zespołu Nieruchomości | partner | doradca podatkowy
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) 502 241 631

Rafał Kran

Zespół Nieruchomości | Starszy Menedżer | doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: (+48) 693 290 919

Powiązane usługi

Powiązane treści