CIT estoński

Osiągasz większość przychodów z działalności pozafinansowej i zamierzasz reinwestować zyski?

Ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT, to nowa forma opodatkowania spółek obowiązująca od 2021 roku. Pozwala ona podatnikom CIT na odroczenie zapłaty podatku dochodowego (CIT) o 4 lub więcej lat, do momentu wypłaty zysków (dywidendy).

Podstawą opodatkowania estońskim CIT jest zysk księgowy przeznaczony do wypłaty oraz inne kategorie uznane za alternatywę wypłaty zysku przez spółkę.

Dla kogo?

  • Opodatkowaniu estońskim CIT mogą podlegać:
  • spółki akcyjne,
  • spółki z o.o.
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • proste spółki akcyjne,

w których udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są osoby fizyczne.

  • Spółka (podatnik) nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innych spółek.
  • Przedsiębiorca musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników na pełen etat.

Korzyści

Oszczędności

Jedną z głównych korzyści wynikających z tego modelu opodatkowania jest niska łączna stawka CIT i PIT, która aktualnie wynosi 20% w przypadku spółek - małych przedsiębiorstw i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz 25% w przypadku pozostałych spółek.

Stawkę taką osiąga się przez odliczenie od PIT wspólnika należnego od dywidendy, ryczałtu (CIT) płaconego przez spółkę.

Pomniejszenie podatku PIT wynosi:

  • 90% zapłaconego podatku CIT – w przypadku wypłaty przez spółkę zysku, który był opodatkowany stawką 10 proc., albo
  • 70 proc. zapłaconego podatku CIT – w przypadku wypłaty przez spółkę zysku, który był opodatkowany stawką 20 proc.

Poprawa płynności finansowej

Obowiązek podatkowy w przypadku spółki powstaje w dopiero w momencie, w którym wypłacany będzie zysk do wspólnika, ewentualnie nastąpią zdarzenia, które ustawa zrównuje z wypłatą zysku (najczęściej chodzi o różne przysporzenia na rzecz wspólnika kosztem spółki).

Uproszczone rozliczenia

Przy opodatkowaniu estońskim CIT obowiązuje rozliczenie księgowe. Oznacza to brak tzw. "przejścia" na wynik podatkowy (w tym ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów oraz obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych).

Możliwość rozliczania VAT kwartalnie (dla niektórych podatników)

Jak możemy pomóc?

Dokonamy oceny Państwa obecnej sytuacji pod kątem możliwości zastosowania opodatkowania ryczałtem spółek i wdrożymy tę formę opodatkowania.

Przygotujemy projekcję liczbową w oparciu o rzeczywiste dane finansowe wskazującą porównanie poziomu opodatkowania przy obecnie stosowanej formie rozliczenia oraz potencjalnego w przypadku przejścia na reżim opodatkowania estońskim CIT.

Zapewnimy bieżące wsparcie przy stosowaniu opodatkowania CIT i oceny zagadnień wątpliwych, w szczególności związanych z opodatkowaniem ryczałtem w trakcie roku (przychody z ukrytych zysków, zdarzenia niezwiązane z działalnością gospodarczą, itd.).

Przygotujemy wniosek o interpretację indywidualną, jeśli konieczne będzie potwierdzenie wątpliwości interpretacyjnych z organami podatkowymi.

Zapraszamy do kontaktu

Łukasz Kosonowski

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: lukasz.kosonowski@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Bartosz Głowacki

Partner | Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88