CIT estoński

Osiągasz większość przychodów z działalności pozafinansowej i zamierzasz reinwestować zyski?

Ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT, to nowa forma opodatkowania spółek obowiązująca od 2021 roku. Pozwala ona podatnikom CIT na odroczenie zapłaty podatku dochodowego (CIT) o 4 lub więcej lat, do momentu wypłaty zysków (dywidendy).

Podstawą opodatkowania estońskim CIT jest zysk księgowy przeznaczony do wypłaty oraz inne kategorie uznane za alternatywę wypłaty zysku przez spółkę.

Do jakich firm skierowany jest CIT estoński?

 • Generujących spore zyski, a nie korzystających z ulg podatkowych;
 • Nie działających w specjalnych strefach ekonomicznych lub nie korzystających ze zwolnienia dochodów na podstawie decyzji o wsparciu polskich inwestycji;
 • Mających prostą strukturę właścicielską;
 • Uzyskujących przychody o charakterze innym niż przychody pasywne;
 • Posiadających określoną formę prawną- opodatkowaniu estońskim CIT mogą podlegać: spółki akcyjne, spółki z o.o. spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne;
 • Chcących zatrudniać pracowników lub współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

Posłuchaj odcinka podcastu i dowiedz się jeszcze #WIĘCEJ na temat CIT estońskiego

Posłuchaj też na YouTube -> link do odcinka

Korzyści z CIT estońskiego

Oszczędności

Jedną z głównych korzyści wynikających z tego modelu opodatkowania jest niska łączna stawka CIT i PIT, która aktualnie wynosi 20% w przypadku spółek - małych przedsiębiorstw i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz 25% w przypadku pozostałych spółek.

Stawkę taką osiąga się przez odliczenie od PIT wspólnika należnego od dywidendy, ryczałtu (CIT) płaconego przez spółkę.

Pomniejszenie podatku PIT wynosi:

 • 90% zapłaconego podatku CIT – w przypadku wypłaty przez spółkę zysku, który był opodatkowany stawką 10 proc., albo
 • 70 proc. zapłaconego podatku CIT – w przypadku wypłaty przez spółkę zysku, który był opodatkowany stawką 20 proc.

Poprawa płynności finansowej

Obowiązek podatkowy w przypadku spółki powstaje w dopiero w momencie, w którym wypłacany będzie zysk do wspólnika, ewentualnie nastąpią zdarzenia, które ustawa zrównuje z wypłatą zysku (najczęściej chodzi o różne przysporzenia na rzecz wspólnika kosztem spółki).

Uproszczone rozliczenia

Przy opodatkowaniu estońskim CIT obowiązuje rozliczenie księgowe. Oznacza to brak tzw. "przejścia" na wynik podatkowy (w tym ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów oraz obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych).

Możliwość rozliczania VAT kwartalnie (dla niektórych podatników)

Jak możemy pomóc?

Zweryfikujemy, czy firma spełnienia warunki niezbędne do wybrania tej formy opodatkowania.

Przygotujemy projekcję liczbową w oparciu o rzeczywiste dane finansowe porównującą poziom opodatkowania przy obecnie stosowanej formie rozliczenia oraz potencjalnego w przypadku przejścia na reżim opodatkowania estońskim CIT.

Zapewnimy bieżące wsparcie przy stosowaniu opodatkowania CIT i ocenimy zagadnienia wątpliwe, w szczególności związane z opodatkowaniem ryczałtem w trakcie roku (przychody z ukrytych zysków, zdarzenia niezwiązane z działalnością gospodarczą, itd.).

Przygotujemy wniosek o interpretację indywidualną, jeśli konieczne będzie potwierdzenie wątpliwości interpretacyjnych z organami podatkowymi.

Zrealizujemy obowiązki sprawozdawcze firmy związane z wyborem tej formy opodatkowania.

Sprawdzimy czy w odniesieniu do Twojej firmy mogą mieć zastosowanie szczególne, preferencyjne zasady rozliczania strat podatkowych.

Poprowadzimy księgi rachunkowe spółki.

Sporządzimy sprawozdanie finansowe orazzadbamy o realizację pozostałych obowiązków sprawozdawczych.

Zapewnimy wsparcie w procesie przygotowania korekty wstępnej.

Dostosujemy plan kont Twojej firmy do specyficznych zdarzeń i tytułów występujących w reżimie CIT estońskiego.

Zadbamy o wsparcie w realizacji obowiązków informacyjnych spółki i jej udziałowców w obszarze CIT estońskiego.

Przeanalizujemy świadczenia wypłacane na rzecz podmiotów kwalifikowanych: wspólników, udziałowców, osób powiązanych z nimi pod kątem ukrytych zysków i ryzyk z tym związanych.

Jakie są zalety wyboru CIT estońskiego?

 • Odroczenie opodatkowania niewypłaconych zysków, jednocześnie poprawiające płynność finansową;

 • Oparcie kalkulacji na wyniku rachunkowym;

 • Brak obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej;

 • Brak obowiązku opłacania podatku minimalnego od przychodów z budynków;

 • Brak obowiązku składania krajowych MDR;

 • Brak obowiązku raportowania strategii podatkowej.

Kiedy CIT estoński może nie być najlepszym rozwiązaniem? Na co zwrócić uwagę?

 • CIT estoński wyklucza możliwość korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, IP-BOX ze stawką 5% oraz stosowania zwolnienia dla dochodów działających w specjalnych strefach ekonomicznych albo korzystających z decyzji o wsparciu nowych inwestycji ;
 • Możliwość odliczenia strat podatkowych z lat przed wyborem ryczałtu jest ograniczona – warto sprawdzić tę kwestię przed wyborem ryczałtu;
 • Ryzyko opodatkowania z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – regulacje te budzą wiele wątpliwości. Kwestię te warto przeanalizować przed wyborem ryczałtu.

Zapraszamy do kontaktu

Podatki

Bartosz Głowacki

Partner | Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865

Łukasz Kosonowski

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: lukasz.kosonowski@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Księgowość

Agnieszka Piętak

Manager | MDDP Outsourcing
E: agnieszka.pietak@mddp-outsourcing.pl
T: (+48) 797 666 927