Co dalej z KSeF?

Jedno jest pewne: od KSeF-u nie ma odwrotu. Potwierdził to Minister Finansów, Andrzej Domański 21 marca 2024 r. podczas spotkania, na którym przedstawiciele resortu podsumowali cykl konsultacji ws. KSeF i przedstawili planowane zmiany w stosunku do uchwalonych już wcześniej przepisów. Mamy niewątpliwie nowe otwarcie KSeF-u przez nową ekipę rządową. Ministerstwo wykazało otwartość na głos biznesu i uwzględniło część zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag, choć wiele problemów praktycznych nie zostało uwzględnionych.

Terminy

Nowa data wdrożenia KSeF nadal nie jest znana – informacja ta ma zostać podana na przełomie kwietnia i maja br. po zakończeniu audytu technicznego systemu, który jest obecnie prowadzony z uwagi na istotne wątpliwości w zakresie przepustowości systemu. Ważną zmianą ma być jeden termin wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników – czynnych i zwolnionych. Dobrą wiadomością dla dużych firm jest fakt, że nie zyskały akceptacji zgłaszane przez niektóre środowiska postulaty, aby KSeF był wprowadzany etapowo – odpowiednio w kolejności od dużych, poprzez średnich, do małych przedsiębiorstw. To zdecydowania ułatwi proces wdrożenia KSeF w dużych firmach, bez konieczności identyfikacji statusu nabywcy i odrębnego sposobu fakturowania.

Już 3 kwietnia mają zostać przedstawione projekty zmian legislacyjnych i specyfikacje interfejsu, które zostaną poddane uproszczonym konsultacjom. Cały proces legislacyjny ma się zakończyć przed lipcem, a w następnej kolejności zostaną wydane objaśnienia podatkowe i dokumentacja w języku angielskim.

Zapowiadane zmiany w KSeF

MF zapowiedziało kilka istotnych zmian w założeniach funkcjonowania KSeF, wśród których na uwagę zasługują:

  • faktury konsumenckie – będzie możliwość opcjonalnego wystawiania faktur konsumenckich w KSeF – to duże ułatwienie dla firm dokonujących masowej sprzedaży towarów czy usług, które wszystkim klientom wystawiają faktury, nie będą więc musiały rozróżniać klientów i wprowadzać odrębnych procesów fakturowych;
  • identyfikacja statusu nabywcy – MF zapowiada „samoidentyfikację” nabywcy, nabywcy -podatnicy zarejestrowani na VAT będą posługiwać się numerem VAT a podatnicy zwolnieni niezarejestrowani – NIP. W praktyce jest to ten sam numer. Przy czym podanie przez nabywcę numeru NIP będzie konieczne dla rozliczenia kosztu w podatkach dochodowych;
  • załączniki do faktur – będzie nowa schema stosowana do przesyłania załącznika do faktury w wybranych branżach, tj. w odniesieniu do faktur wystawianych przez dostawców „mediów”, usług telekomunikacyjnych i innych „zbiorczych”, przez które MF rozumie zbiorcze faktury za paliwo, choć nie wykluczono opracowania również ustrukturyzowanych załączników dla innych branż;
  • faktury papierowe – w okresie przejściowym (jeszcze nieokreślonym) możliwe będzie wystawianie faktur papierowych przez podatników „wykluczonych cyfrowo” prowadzących działalność w stosunkowo niewielkiej skali, w granicach limitów kwotowych – dla jednej faktury do 450 zł i łącznej wartości miesięcznej do 10 000 zł. Takie faktury mają być odpowiednio oznaczane w pliku JPK – oznacza to kolejne zmiany w pliku JPK_VAT;
  • tryb offline – w okresie przejściowym (jeszcze nieokreślonym) może być stosowany nie tylko przy awariach, e-faktury będą mogły być wystawiane offline poza KSeF z kodem QR i przesyłane do KSeF następnego dnia roboczego;
  • odroczenie kar – mają zostać odroczone kary za niedostosowanie się do KSeF;
  • numer KSeF lub identyfikator zbiorczy w przelewach – Ministerstwo zapowiedziało odroczenie w czasie tych obowiązków i dodatkowo odroczenie kar za niepodanie tych numerów w tytule płatności faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności;
  • faktury z kas rejestrujących i paragony z NIP do 450 zł – będą funkcjonować w okresie przejściowym z opóźnionym obowiązkiem ich objęcia systemem.

Akcja szkoleniowo-informacyjna

MF zapowiedziało szeroką akcję informacyjno-szkoleniową dot. KSeF – w urzędach skarbowych zostaną przeprowadzone szkolenia, zostanie również udostępniona dedykowana infolinia i formularz zgłoszeniowy do zadawania pytań. Dokumentacja dotycząca KSeF (m. in. broszury oraz specyfikacja techniczna) mają zostać przetłumaczone na język angielski. W drugiej połowie kwietnia ma zostać udostępniona aplikacja mobilna do komunikacji z KSeF.

Czego zabrakło?

Wiele istotnych kwestii zgłoszonych w trakcie konsultacji przez biznes i ekspertów jako problematycznych nie zostało uwzględnionych przez MF. Obejmują one m.in.:

– brak odniesienia się do zmian KE wprowadzanych na poziomie unijnym w ramach pakietu ViDA – projekt zmian do dyrektywy VAT przewiduje obowiązek wystawiania faktur elektronicznych w formacie unijnym (z którym nasz format xml jest niezgodny) dla podatników z wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych (towarowych i usługowych),

– brak rezygnacji z uzależnienia momentu wystawienia faktury ustrukturyzowanej od jej przesłania do KSeF,

– brak rezygnacji z objęcia obowiązkowym KSeF podmiotów zagranicznych posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

– brak wprowadzenia w schemie faktury ustrukturyzowanej obowiązkowego pola Podmiot3 w przypadku faktur wystawianych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Podsumowując, zapowiedziane przez MF zmiany są niewątpliwie korzystne dla podatników, choć wiele kwestii jest jeszcze niejasnych. Pozostaje teraz czekać na opublikowanie projektów nowelizacji ustawy i rozporządzeń.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Janina-Fornalik

Partner | Doradca podatkowy

Tel.: +48 660 440 141