VAT nieruchomości

Opodatkowanie VAT bezumownego korzystania z nieruchomości

Kwestia opodatkowania VAT bezumownego korzystania z rzeczy (np. z nieruchomości) od lat jest przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi. Z jednej strony podatnicy często twierdzili, że od momentu wygaśnięcia umowy opłaty należne właścicielom rzeczy stanowią należności o charakterze sankcyjnym, które nie są objęte VAT. Z drugiej strony organy podatkowe, w celu uznania takich należności za opłaty o charakterze sankcyjnym, wymagały od właścicieli (podatników) podjęcia daleko idących działań manifestujących ich zamiar odzyskania…

VAT CSR

Odliczenie VAT od wydatków związanych z CSR nie zawsze oczywiste

Wyrokiem z dnia 2 lutego 2023 r., sygn. I FSK 1474/20, Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT od wydatków na wykorzystanie autobusu elektrycznego przez jego partnera społecznego (Caritas), pomimo iż zasadniczo wpisywały się one w działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Skarżącą w tej sprawie była spółka zajmująca się wydobyciem i sprzedażą węgla. W celu budowania wizerunku odpowiedzialnego, godnego zaufania, reprezentującego…

odpowiedzialność za długi spółki

TSUE oceni polskie przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za długi podatkowe spółki

Trybunał Sprawiedliwości UE przyjrzy się polskim przepisom i praktyce organów podatkowych dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek. Postanowieniami z 25 stycznia 2024 r. (sygn. akt I SA/Wr 4/23) i 31 stycznia 2024 r. (sygn. akt I SA/Wr 966/22) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zadał cztery pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące zgodności z prawem unijnym polskich przepisów oraz praktyki w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek.…

zwolnienie VAT

Zwolnienie z VAT przy najmie mieszkaniowym – nowy trend?

Opodatkowanie VAT najmu mieszkań czy też apartamentów jest jednym z bardziej złożonych zagadnień. Zastosowanie stawki 8%, zwolnienia czy też 23% VAT zależy od wielu czynników – przykładowo rodzaju najemcy, długości trwania stosunku najmu, oferowania usług dodatkowych, celu zakupu usług po stronie nabywcy. Z punktu widzenia najemcy najbardziej korzystne wydaje się zwolnienie z VAT, którego zastosowanie jest jednak dosyć wąskie. Mianowicie zwolnieniu z VAT podlegają…

Skutki podatkowe w VAT wystawiania fałszywych faktur przez pracowników

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. (C-442/22, P sp. z o.o.) orzekł, że pracownik, który wykorzystał dane identyfikacyjne swojego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur w celu popełnienia oszustwa, sam może być zobowiązany do zapłaty VAT wykazanego na tych fakturach. Trybunał zaznaczył jednak, że w sytuacji, gdy pracodawca nie dochował należytej staranności wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika i uniknięcia uwikłania firmy w oszustwa podatkowe, to właśnie on będzie zobowiązany…

Płatności w kryptowalutach

Przewodnik po VAT w kryptowalutach cz. 2

Płatność za towary i usługi w kryptowalutach W poprzedniej części naszego cyklu skupiliśmy się na fundamentalnym dla kwestii opodatkowania VAT kryptowalut wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Hedqvist C-264/14[1]. Kontynuując nasz cykl zagłębimy się następnie w szczegóły skutków podatkowych płatności dokonywanych kryptowalutami oraz wyjaśnimy, w jaki sposób regulacje i orzecznictwo, wpływają na traktowanie takich transakcji na gruncie podatku VAT.   Płatność nie powinna być przedmiotem opodatkowania…

opodatkowanie kryptowalut

Przewodnik po VAT w kryptowalutach cz. 1

Kamień milowy w opodatkowaniu kryptowalut – sprawa Hedqvist Rok 2024 stanowi punkt zwrotny dla rynku kryptoaktywów. 29 czerwca 2023 roku weszło w życie unijne rozporządzenie MiCA[1], którego niektóre regulacje zaczną obowiązywać już w połowie 2024 roku. W Polsce również są podejmowane istotne kroki regulacyjne w tym obszarze, 12 stycznia 2024 roku informacja o projekcie ustawy o kryptoaktywach znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady…

klasyfikacja celna

Wpływ klasyfikacji towarów na należności celne – opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie C‑104/23

18 stycznia 2024 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie klasyfikacji celnej budynków prefabrykowanych. Sprawa koncentruje się na ustaleniu, czy budynki te, wykonane głównie z tworzyw sztucznych, powinny być klasyfikowane jako „budynki prefabrykowane” według pozycji taryfowej 9406 czy jako „inne artykuły z tworzyw sztucznych” według pozycji 3926. Cechy mające wpływ na klasyfikację Zgodnie z opinią Rzecznika kryteria klasyfikacji towaru…

odliczenia VAT

TSUE przypomina, że podatnicy VAT nie muszą kontrolować swoich kontrahentów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 stycznia 2024 r. w sprawie C-537/22 przypomniał, o tym, że skorzystanie z prawa do odliczenia VAT nie wymaga od podatnika podejmowania kompleksowej i dogłębnej weryfikacji swojego kontrahenta. O tym ciągle zdają się zapominać polskie organy podatkowe. Zgodnie z ugruntowanym już orzecznictwem TSUE, podatnikowi można odmówić prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy potwierdzone zostało, że podatnik: dopuścił się oszustwa w zakresie VAT, wiedział o takim oszustwie…

DAC7 – nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform cyfrowych

Zgodnie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy DAC7[1], operatorzy platform cyfrowych do końca stycznia 2024 r. powinni przekazać organom pierwsze sprawozdania za rok 2023 zawierające dane o sprzedawcach i usługodawcach korzystających z takich platform. Chociaż termin wdrożenia wspomnianej dyrektywy minął z końcem 2022 roku, do czasu publikacji tego tekstu Polska nadal nie przyjęła właściwych regulacji. Dla operatorów platform brak tych przepisów oznacza niepewność w zakresie wykonania ciążących na nich…