Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT?

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT? Korekty cen transferowych są stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych w celu dostosowania ceny transferowej do warunków rynkowych. Konieczność dokonania korekt jest spowodowana wystąpieniem w trakcie roku okoliczności, które doprowadziły do zmiany istotnych warunków rynkowych zawarcia transakcji. Przeprowadzane są np. poprzez skorygowanie cen towarów czy usług bądź przychodów / kosztów podatnika. Warto zastanowić się, kiedy korekta, oprócz prawidłowego rozpoznania…

Czas na zmiany w zakresie stawek VAT

5 kwietnia 2022 r. Rada UE przyjęła Dyrektywę 2022/542, w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Potrzeba nowelizacji Preambuła Dyrektywy wskazuje m.in., że wszystkie państwa członkowskie muszą być traktowane równo, w związku z czym powinny mieć takie same możliwości stosowania stawek obniżonych. Stawki te powinny jednak pozostać wyjątkiem od stawki podstawowej. Państwa członkowskie powinny mieć jednocześnie zapewnioną większą elastyczność…

Czy sprzedaż działającego centrum handlowego podlega opodatkowaniu VAT? Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości

Prawie bez echa przeszło pytanie prejudycjalne NSA do Trybunału Sprawiedliwości UE, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w marcu 2022 r. (sprawa C-729/21). Pytanie dotyczy zakresu stosowania art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który wyłącza opodatkowanie VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis ten ma bardzo istotne znaczenie dla transakcji, których przedmiotem są działające budynki biurowe lub centra handlowe, gdyż przy ich sprzedaży pojawia…

TSUE rozstrzygnie jak klasyfikować ładowanie pojazdów elektrycznych dla celów VAT

Branża elektromobilności w Polsce rozwija się coraz szybciej. Na ulicach mamy coraz więcej samochodów elektrycznych, coraz większa jest dostępność punktów do ich ładowania. Ten wzmacniający się trend niesie za sobą kwestie podatkowe (w szczególności w zakresie podatku VAT), którymi należy odpowiednio zarządzić. Co do zasady ładowanie pojazdów elektrycznych uznawane jest za świadczenie złożone dla celów VAT…

Grupo VAT, badaj się!

Gdy myślimy o tym, że zbliża się lipiec, nasze myśli kierują się w stronę egzotycznych krajów, w których możemy leniwie i beztrosko odpocząć od wyzwań szkolnych i zawodowych. Jednak lipiec 2022 r. dla niektórych podmiotów będzie kojarzyć się również z rewolucją w zakresie rozliczania VAT, ponieważ od tego miesiąca możliwe będzie utworzenie grupy VAT, która z założenia ma uprościć rozliczenia podatkowe. Niestety dla tych, którzy zdecydują się na utworzenie grupy VAT najbliższy lipiec…

Opodatkowanie VAT usług finansowych – szansa czy pułapka?

Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych i opodatkowania ich stawką podstawową VAT (23%) wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu podatników, w szczególności w przypadkach, gdy usługi te stanowią marginalną część działalności, a jednocześnie skutkują ograniczeniem prawa do odliczenia VAT w postaci konieczności stosowania współczynnika VAT. Niestety podobnie jak wiele regulacji wprowadzanych w ramach tzw. polskiego ładu, również regulacja dotycząca opcji…

Obligatoryjny KSeF nie dla firm zagranicznych

Wszystko wskazuje na to, że rewolucyjne zmiany w fakturowaniu, czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane i scentralizowany system KSeF (Krajowy System e-Faktur), są nieuchronne i zostaną wprowadzone w Polsce w 2023 r. Od początku tego roku system funkcjonuje już w formule dobrowolnej, ale niewiele firm dotychczas zdecydowało się go stosować. 30 marca br. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowych e-faktur w ustrukturyzowanej formie i skierowała projekt decyzji derogacyjnej do Rady UE, która powinna wydać formalną…

Kursy walut dla faktur korygujących w projekcie SLIM VAT 3 – dużo uproszczeń i trochę komplikacji

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii zastosowania właściwych kursów walut przy wystawianiu faktur korygujących w walucie obcej – a stosowane zasady w dużym stopniu opierają się na utrwalonej praktyce interpretacyjnej. Ministerstwo Finansów przyznaje, że taka sytuacja mogła powodować poczucie niepewności prawa u podatników.  Z tego względu, resort w ramach pakietu SLIM VAT 3 przedstawił propozycje uregulowań w tym zakresie. W wyjaśnieniach propozycji i kierunków…

Nowa wersja struktury JPK_FA od 1 kwietnia 2022 r.

Resort finansów opublikował nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie dla faktur VAT, tj. JPK_FA(4). Nowa wersja struktury jest wynikiem dostosowania zakresu i treści przedstawianych w niej danych do aktualnego stanu prawnego. Ministerstwo wraz z publikacją nowej struktury udostępniło również zaktualizowaną broszurę informacyjną (https://www.gov.pl/attachment/f6a4054b-e2e3-4b6e-8fe9-5e50a709ba4c). Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.…

Kolejne zmiany w VAT e-commerce – co wynika z projektu SLIM VAT 3

Dopiero kilka miesięcy minęło od wejścia w życie pakietu zmian w podatku VAT określanych jako Slim VAT 2, a Ministerstwo Finansów szykuje już kolejną nowelizację. Na razie zakończyły się prekonsultacje dotyczące proponowanych zmian. Przyglądamy się, co dla podatników działających w branży e-commerce może oznaczać wejście w życie nowych regulacji. Doprecyzowanie zastosowania przepisów o dostawach łańcuchowych Przypomnijmy, że do dostaw objętych reżimem uznanego dostawcy (a więc sytuacji, gdy w transakcji bierze…