German Hub

Niemiecka gospodarka jest jedną z najprężniej rozwijających się na świecie. Nie dziwi zatem fakt, że Polacy często podejmują decyzję o założeniu biznesu właśnie tam. I odwrotnie – prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez naszych zachodnich sąsiadów cieszy się popularnością. Jednak zarówno jedna, jak i druga formuła przysparza przedsiębiorcom wielu problemów, a powodem tego jest przede wszystkim system prawny, w tym kwestie podatkowe.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed przedsiębiorcami stworzyliśmy German Hub.

Doradzamy przedsiębiorcom pochodzącym z niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), wspierając ich w transgranicznych projektach jak i polskim inwestorom, którzy chcą dokonać ekspansji na rynki międzynarodowe.

Wieloletnie doświadczenie, ekspercka znajomość przepisów prawa podatkowego i zagranicznych systemów prawnych oraz języka niemieckiego, a także rozumienie kultury biznesowej przedsiębiorców sprawiają, że na najwyższym poziomie obsługujemy naszych klientów.

W Polsce istnieje wiele możliwości, które są dostępne dla biznesów z niemieckiego obszaru językowego. Warto zatem wiedzieć:

 • W jaki sposób biznes z niemieckojęzycznego kraju może wejść na polski rynek?
 • Jak efektywnie prowadzić polski biznes w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii?
 • Jak poruszać się w gąszczu przepisów prawa?

Do kogo skierowane są nasze usługi?

 • przedsiębiorców z państw niemieckojęzycznych, którzy przenoszą swój biznes do Polski
 • polskich przedsiębiorstw, które działają lub zamierzają działać w państwach niemieckiego obszaru językowego.

Oferowany przez nas pakiet rozwiązań  German Desk to pewność odpowiedniej realizacji projektów biznesowych, które przedsiębiorcy podejmują na styku państw niemieckojęzycznych i Polski.

Jak możemy pomóc?

VAT

 • rejestracja VAT i założenie oddziału w Polsce;
 • Compliance;
 • obowiązkowy Krajowy System e-Faktur;
 • fixed establishment;
 • transakcje wewnątrzwspólnotowe i łańcuchowe (w tym uproszczone trójstronne);
 • import/eksport usług;
 • odliczenie VAT w Polsce i VAT REF;
 • e-commerce;
 • rozliczenie toolingu w Polsce.

CIT

 • Polska Strefa Inwestycji – zwolnienie z podatku CIT lub PIT na realizację nowej inwestycji,
 • Ulga badawczo-rozwojowa,
 • Ulga na ekspansję,
 • Polska spółka holdingowa,
 • Zakład budowlany – kiedy powstaje i jakie są zasady przypisywania zysku,
 • Formy finansowania inwestycji (pożyczki, leasing, faktoring)
 • Konsorcjum / wspólne przedsięwzięcia – zasady rozliczania,
 • Planowanie i wsparcie przy tworzeniu międzynarodowych struktur inwestycyjnych.

CŁO

 • zwolnienia celne;
 • pochodzenie celne towarów na podstawie umów handlowych z krajami trzecimi;
 • określanie wartości celnej towarów;
 • klasyfikacja taryfowa importowanych i eksportowanych towarów;
 • tranzyt militariów przez Polskę;
 • pozwolenia celne, w szczególności pozwolenie AEO;
 • pozataryfowe ograniczenia handlowe np. CBAM i zakaz handlu towarami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej.

AKCYZA

 • stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 • przemieszczenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 • oznaczanie wyrobów akcyzowych polskimi znakami akcyzy;
 • uproszczenia przemieszczeń wyrobów akcyzowych od 13 lutego 2023 r.

CENY TRANSFEROWE

 • ustalanie zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi / spółką a jej zakładem (budowlanym, sprzedażowym, innym) – zgodnych z zasadą ceny rynkowej,
 • finansowanie inwestycji (pożyczki, poręczenia, cash-pooling) – zaprojektowanie modeli rozliczeń zgodnych z zasadą ceny rynkowej,
 • benchmarki – ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia (transakcje towarowe, usługowe, finansowe, itp),
 • dokumentacja TP (Local File, Master File),
 • wsparcie w dwustronnych i wielostronnych uprzednich porozumieniach cenowych (Advance Pricing Agreements) pomiędzy niemiecką a polską administracją podatkową
 • wsparcie w porozumieniach MAP (Mutual Arrangements Procedures) mających na celu eliminowanie podwójnego opodatkowania pomiędzy niemiecką a polską administracją podatkową
 • reorganizacje struktur grup kapitałowych – analizy restrukturyzacyjne, kalkulacja opłat tzw. exit payment zgodnie z zasadą ceny rynkowej

PIT

 • oddelegowania pracownicze
 • programy motywacyjne
 • efektywne struktury zatrudnienia
 • działalność gospodarcza w Polsce
 • inwestycje w aktywa finansowe
 • podatki osobiste kadry zarządzające
 • ulgi podatkowe
 • praca zdalna

NIERUCHOMOŚCI

 • Opodatkowanie dochodów z inwestycji na rynku nieruchomości;
 • Opodatkowanie obrotu nieruchomości podatkami pośrednimi (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych);
 • Rozliczanie kontraktów długoterminowych;
 • Konsorcjum / wspólne przedsięwzięcie – zasady rozliczania;
 • Zakład budowlany – zasady przypisywania zysków;
 • Wybór optymalnej struktury właścicielskiej;
 • Alternatywne formy finansowania inwestycji;
 • Amortyzacja podatkowa;
 • Leasing oraz wynajem nieruchomości;
 • Rozliczenie nakładów i kosztów eksploatacji nieruchomości;
 • Podatek od nieruchomości;
 • Due diligence podatkowe.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Kozakowska

Partner | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: +48 608 581 583

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: +48 696 273 865

Rafał Sidorowicz

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: +48 506 788 582

Iwanna Lewko

Menedżer | Doradca podatkowy
E: iwanna.lewko@mddp.pl
T: +48 503 974 625