Agnieszka Krzyżaniak

Partner

Ceny transferowe | German Desk

Email: agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl
Tel.: +48 692 558 020

Linkedin
  • Ekspert w zakresie cen transferowych
  • Uczestniczyła w szeregu projektów podatkowych i ekonomicznych w zakresie cen transferowych dotyczących m.in. przygotowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych w grupach kapitałowych, weryfikacji istniejących w grupach kapitałowych modeli biznesowych, projektowaniu i implementacji narzędzia IT mającego na celu zautomatyzowanie procesu gromadzenia „dokumentacji” źródłowej, projektowania, planowania i wdrożenia polityki cen transferowych dla grup kapitałowych, przygotowania analiz ekonomicznych i benchmarkingowych dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych, przygotowania kompleksowej dokumentacji cen transferowych (m.in. projekt który obejmował ponad 100 dokumentacji), udziału w kontrolach podatkowych dotyczących cen transferowych, porozumieniach APA i MAP
  • Realizowała liczne projekty m.in. w branży energetycznej, motoryzacyjnej, transportowej, nieruchomościowej, finansowej, chemicznej, leasingowej, informatycznej, farmaceutycznej, itp.
  • 2009 Szkoła Główna Handlowa, kierunek: Finanse i Rachunkowość
  • 2011 Szkoła Główna Handlowa, studia doktoranckie, Kolegium Gospodarki Światowej
  • Prelegent konferencji oraz szkoleń dla klientów i studentów z problematyki cen transferowych
  • Język: angielski