Grupa VAT

Podatnicy mają możliwość założenia grupy VAT pozwalającej na wspólne rozliczenia dla celów VAT.

Grupa VAT to uproszczenie zarezerwowane dla podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie oraz organizacyjnie. Dzięki temu rozwiązaniu podmioty w grupie mogą stać się jednym podatnikiem na gruncie VAT, a tym samym rozliczenia między nimi stają się neutralne na gruncie tego podatku.

Dla kogo?

Rozwiązanie jest atrakcyjne dla wszelkich podmiotów, które chcą uprościć rozliczenia świadczeń wzajemnych między podmiotami w grupie, w szczególności dla:

  • podmiotów tworzących PGK, które mogą skorzystać z efektu synergii w uproszczeniu swoich rozliczeń i obowiązków administracyjnych;
  • grup podmiotów, w której jeden z podmiotów jest zwolniony, a reszta świadczy na jego rzecz usługi opodatkowane. W takim przypadku można oczekiwać oszczędności w postaci braku VAT należnego związanego z usługami podmiotów wspomagających na rzecz podmiotu zwolnionego;
  • właścicieli nieruchomości komercyjnych w budynkach o mieszanym wykorzystaniu (mieszkania, lokale usługowe) gdzie wspólnota mieszkaniowa rozlicza koszty nieruchomości wspólnej.

Korzyści

Grupa VAT oferuje neutralność obrotów pomiędzy jej członkami, a przy strukturach grupowych, w ramach których jeden z członków wykonuje działalność zwolnioną, rozliczenie w grupie VAT może przynieść wymierne oszczędności w VAT związane ze wzajemnymi świadczeniami. Oszczędności może też przynieść grupa VAT przy rozliczeniach członków wspólnoty mieszkaniowej posiadających lokale komercyjne gdzie wspólnota mieszkaniowa rozlicza.

Jak możemy pomóc?

zweryfikujemy korzyści z neutralności rozliczeń pomiędzy Państwa podmiotami;

wesprzemy we wdrożeniu grupy VAT;

pomożemy przygotować i wdrożyć procesy, które zapewnią prawidłowe korzystanie z rozwiązania (ewidencja wewnątrz grupy, kalkulacja proporcji dla danych podmiotów).

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) 501 733 720

Bartłomiej Kołodziej

Starszy menedżer | Doradca podatkowy | Biegły rewident
E: bartlomiej.kolodziej@mddp.pl
T: (+48) 601 443 474

Paweł Selera

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: pawel.selera@mddp.pl
T: (+48) 609 352 877