Klauzule podatkowe i należyta staranność

Dlaczego to ważne?

Postępowania dotyczące odmowy prawa do odliczenia VAT lub zastosowania stawki zerowej VAT ze względu na udział podatnika w oszustwie podatkowym stanowią większość aktywności organów podatkowych.

Podatnicy, aby uniknąć zakwestionowania ich rozliczeń podatkowych, stoją przed trudnym zadaniem udowodnienia, że w ramach transakcji  ze swoimi kontrahentami dochowali należytej staranności. Co więcej, żadne przepisy prawa krajowego nie wskazują, czym dokładnie jest “należyta staranność”, co prowadzi do coraz bardziej restrykcyjnych interpretacji organów podatkowych.

Jak możemy pomóc?

Przeanalizujemy warunki transakcji pod kątem spełnienia przesłanki należytej staranności w VAT.

Przygotujemy zestaw procedur ograniczających ryzyko nieświadomego udziału przedsiębiorcy w oszustwie VAT.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl