Konsorcjum budowlane

Planując nowe przedsięwzięcie, przedsiębiorcy rozważają czasami jego realizację we współpracy z innym podmiotem i zastanawiają się nad zawarciem umowy konsorcjum. Konsorcjum nie stanowi osobnego podmiotu gospodarczego, a jego członkowie dla celów podatkowych traktowani są jako odrębni podatnicy. Zazwyczaj przychody i koszty konsorcjum rozliczane są jako przychody ze wspólnego przedsięwzięcia (proporcjonalnie do udziału w zysku). Kontrowersje nadal budzi kwestia opodatkowania VAT rozliczeń między konsorcjantami.

Jeżeli umowa konsorcjum zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi (zgodnie z definicją powiązań określoną w ustawie o CIT), to zawarcie takiej umowy jest transakcją kontrolowaną i podlega przepisom o cenach transferowych. Czyli wynagrodzenie w ramach takiej umowy powinno zostać ustalone na warunkach rynkowych.

Co więcej, podmioty niepowiązane, które zawarły umowę konsorcjum a realizują między sobą inne transakcje, to te inne transakcje (np. polegające na świadczeniu usług, sprzedaży towarów, czy udostępnienia licencji) stanowią również transakcje kontrolowane czyli podlegają przepisom o cenach transferowych i muszą być zawierane na warunkach rynkowych.

W czym możemy pomóc?

  • Pomożemy w wyborze optymalnego modelu rozliczenia zysków konsorcjum.
  • Przygotujemy szczegółowe opracowanie w zakresie zasad rozliczania członków konsorcjum na gruncie podatków dochodowych oraz VAT.
  • Pomożemy ustalić rynkowy mechanizm rozliczeń oraz zweryfikujemy obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze podmiotów będących stronami konsorcjum.
  • Wesprzemy w prawidłowym i terminowym wypełnieniu tych obowiązków.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Kozakowska

Partner | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) 608 581 583

Bartosz Bogdański

Partner | Doradca podatkowy
E: bartosz.bogdanski@mddp.pl
T: (+48) 660 440 140

Magdalena Dymkowska

Partner
E: Magdalena.Dymkowska@mddp.pl
T: (+48) 501 108 261