Krajowy minimalny podatek dochodowy

1 stycznia 2024 r. kończy się okres zawieszenia stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych, uregulowanych w art. 24ca ustawy o CIT.

10%-owemu podatkowi minimalnemu będą  podlegać spółki posiadające polską rezydencję podatkową i krajowe podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub
  • osiągnęły niższy niż 2% udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych.

Regulacje podatkowe  przewidują  szczególne zasady ustalania straty na potrzeby podatku minimalnego, co oznacza, że strata w  ujęciu bilansowym nie musi skutkować opodatkowaniem podatkiem minimalnym.

Symulacje podatku sprzed kilku lat mogą nie odpowiadać już zasadom, które uległy zmianie od 1 stycznia 2023 r.

Podstawą opodatkowania,  w dużym  uproszczeniu będzie przychód z tzw. działalności operacyjnej  przy czym możliwe są liczne wyłączenia i odliczenia. Aby je zastosować istotne jest m.in. prawidłowe zidentyfikowanie relacji własności – grupy powiązań, w szczególności tych kapitałowych. 

MDDP zapewni Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczania podatku minimalnego, łącząc doświadczenie naszych ekspertów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, cen transferowych i rachunkowości.

Jakie podmioty będą płacić podatek minimalny?

Podatek minimalny może obciążyć firmy z tych segmentów gospodarki, które charakteryzują się niską  dochodowością lub okresowymi  stratami tj. branża:

  • HORECA,
  • transportowa,
  • nieruchomościowa,
  • przemysłowa,
  • przetwórcza,
  • handlu hurtowego i detalicznego,
  • budowlana

Bez znaczenia pozostaje fakt czy strata lub zysk na poziomie poniżej 2% spełniały zasadę ceny rynkowej.

Posłuchaj odcinka podcastu i dowiedz się jeszcze #WIĘCEJ na temat podatku minimalnego

Posłuchaj też na YouTube -> link do odcinka

Jak możemy pomóc?

Przygotowaniu do obliczania podatku minimalnego m.in. poprzez szkolenia dla grup kapitałowych (w tym podmiotów posiadających rozbudowane struktury spółek) dla kadry zarządzającej finansami i pracowników – mamy już doświadczenie w organizacji takich szkoleń dla naszych Klientów.

Ustaleniu możliwości zastosowania wyłączeń z opodatkowania podatkiem minimalnym, w tym tych na podstawie zapisów dotyczących podmiotów powiązanych.

Kalkulacji i wsparciu w obliczeniu straty i rentowności dla celów podatku minimalnego.

Przeanalizowaniu czy ponoszone obciążenia z grupy kapitałowej mają wpływ na podstawę opodatkowania i czy poniesiona strata związana jest z przyjętym modelem funkcjonowania w grupie.

Wyliczeniu podstawy opodatkowania oraz samego podatku minimalnego z uwzględnieniem ustawowych odliczeń.

Szczegółowej identyfikacji podmiotów powiązanych wraz z przygotowaniem stosownej procedury gotowej do wdrożenia w organizacji oraz check-listy, która w prosty sposób wskaże jak prawidłowo identyfikować powiązania. Naszym Klientom oferujemy również test powiązań oraz ocenę konkretnych, pojedynczych przypadków pod kątem ich istnienia.

Wszystkich bieżących wątpliwościach związanych z podatkiem minimalnym.

Zapraszamy do kontaktu

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Marta Klepacz

Partner
E: marta.klepacz@mddp.pl
T.: (+48) 533 889 036

Agnieszka Piętak

Manager | MDDP Outsourcing
E: agnieszka.pietak@mddp-outsourcing.pl
T: (+48) 797 666 927

Powiązane treści