Minimalny podatek dochodowy już od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną być stosowane przepisy o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych z  art. 24ca ustawy o CIT.

10%-owemu podatkowi minimalnemu będą podlegać spółki posiadające polską rezydencję podatkową i krajowe podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

 • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub
 • osiągnęły niższy niż 2% udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych.

Regulacje podatkowe przewidują szczególne zasady ustalania straty na potrzeby podatku minimalnego, co oznacza, że strata w ujęciu rachunkowym nie musi skutkować opodatkowaniem podatkiem minimalnym.

Co istotne, symulacje podatku sprzed kilku lat mogą nie odpowiadać już zasadom, które uległy zmianie od 1 stycznia 2023 r. W ramach nowelizacji zmodyfikowany został sposób wyliczania straty i poziomu rentowności. Rozszerzono również katalog podmiotów wyłączonych z minimalnego opodatkowania.

Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, zaczną stosować przepisy o podatku minimalnym od roku podatkowego rozpoczynjącego się po 31 grudnia 2023 r.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania, w dużym uproszczeniu, będzie 1,5% przychodów z tzw. działalności operacyjnej, przy czym możliwe są liczne wyłączenia i odliczenia. Aby je zastosować, istotne jest m.in. prawidłowe zidentyfikowanie relacji własności – grupy powiązań, w szczególności tych kapitałowych.

Jakie podmioty będą płacić podatek minimalny?

Podatek minimalny może obciążyć firmy z tych segmentów gospodarki, które charakteryzują się niską dochodowością lub okresowymi stratami, tj. branże:

 • HORECA,
 • transportowa,
 • nieruchomościowa,
 • przemysłowa,
 • przetwórcza,
 • handlu hurtowego i detalicznego

Bez znaczenia pozostaje fakt, czy strata lub dochód poniżej 2% były zgodne z zasadą ceny rynkowej.

MDDP zapewni Państwu pełne  wsparcie w  rozliczaniu podatku minimalnego, łącząc doświadczenie naszych ekspertów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, cen transferowych i rachunkowości.

Jak możemy pomóc?

 • Przygotowanie do obliczania podatku minimalnego m.in. poprzez szkolenia dla grup kapitałowych (w tym podmiotów posiadających rozbudowane struktury spółek)dla kadry zarządzającej finansami i pracowników – mamy już doświadczenie w organizacji takich szkoleń dla naszych Klientów.
 • Ustalenie możliwości zastosowania wyłączeń z opodatkowania podatkiem minimalnym, w tym tych na podstawie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych.
 • Kalkulacja i wsparcie w obliczeniu straty i rentowności dla celów podatku minimalnego.
 • Przeanalizowanie, czy ponoszone obciążenia z grupy kapitałowej mają wpływ na podstawę opodatkowania.
 • Wyliczenie podstawy opodatkowania oraz samego podatku minimalnego z uwzględnieniem ustawowych odliczeń.
 • Szczegółowa identyfikacja podmiotów powiązanych wraz z przygotowaniem stosownej procedury gotowej do wdrożenia w organizacji oraz check-listy, która w prosty sposób wskaże jak prawidłowo identyfikować powiązania. Naszym Klientom oferujemy również test powiązań oraz ocenę konkretnych, indywidualnych przypadków pod kątem występowania powiązań w rozumieniu podatkowym.
 • Wsparcie we wszystkich bieżących wątpliwościach związanych z podatkiem minimalnym.

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Konrad Medoliński

konrad.medolinski@mddp.pl

(+48) 501 104 156

Marta Klepacz

marta.klepacz@mddp.pl

(+48) 533 889 036

Agnieszka Piętak

agnieszka.pietak@mddp-outsourcing.pl

(+48) 797 666 927