Kryptoekonomia

Przemiany w przestrzeni cyfrowej, zwłaszcza rozwój Web 4.0, który obejmuje ewolucję koncepcji takich jak kryptowaluty, DeFi, NFT, DLT oraz metaverse, zachodzą w tempie znacznie szybszym niż dostosowanie regulacji prawnych i podatkowych do tych nowych instrumentów. Nie oznacza to jednak, że biznesy opierające się na nowych technologiach nie podlegają opodatkowaniu.

Podmioty biorące udział w rozwoju sektora kryptoekonomii i znaczące kwoty transakcji związanych z nowymi technologiami przyciągają uwagę unijnych oraz krajowych organów podatkowych.

Jak możemy Państwu pomóc?

Wsparcie podatkowe w VAT dla działalności prowadzonej w oparciu o kryptoaktywa 

Kompleksowe wsparcie podatkowe dla podmiotów, których działalność opiera się na wykorzystaniu kryptoaktywów (od stosunkowo prostych transakcji realizowanych na rynku aż do bardziej skomplikowanych modeli biznesowych obejmujących np. staking tokenów przez użytkowników), m.in. w zakresie:

 • klasyfikacji podatkowej dokonywanych działań na gruncie VAT – obrót kryptowalutami i tokenami na rynku finansowym (DeFi), obrót i nowe zastosowania kryptoaktywów np. NFT, cyfrowe przedmioty w metaversach, wydarzenia i usługi w metaversach;
 • określenia właściwych stawek VAT, podstawy i miejsca opodatkowania mających zastosowanie do innowacyjnych projektów;
 • określenia i wskazania możliwych uproszczeń w obowiązkach ewidencyjnych/operacyjnych;
 • wsparcia w uzyskaniu interpretacji wydawanych przez właściwe organy podatkowe potwierdzających sposób opodatkowania dla określonych zdarzeń.

Wsparcie w zakresie podatków dochodowych

Wsparcie w określeniu prawidłowego i możliwie efektywnego sposobu opodatkowania dla celów podatków dochodowych działań w obszarze kryptoekonomii, w tym w zakresie:

 • obracania walutami wirtualnymi, zamiany kryptowaluty na tradycyjny środek płatniczy,
 • kosztów wytworzenia tokenów;
 • zakupu dedykowanego sprzętu komputerowego i systemów informatycznych;
 • nabycia usług wsparcia (w tym np. usług dostawy mocy obliczeniowej).

Wsparcie w zakresie cen transferowych

 • Weryfikacja  przeprowadzanych/planowanych transakcji związanych z kryptoaktywami pod względem ich rynkowości, w tym ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia z modelem dostosowanym do rodzaju transakcji i aktywa;
 • Analiza rentowności konkurencji realizowanej na transakcjach związanych z kryptoaktywami.

Wsparcie regulacyjne

 • Analiza wpływu planowanych zmian w zakresie obowiązków ewidencyjnych wynikających m.in. z DAC8 na działalność podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w zakresie kryptoaktywów.
 • Konsultacje w zakresie nowych regulacji podatkowych z zakresu kryptoekonomii dotyczących kryptowalut, NFT, metaversów.

Korzyści dla klienta

Z nami możesz bezpiecznie rozwijać swoją innowacyjną działalność.

Określenie skutków podatkowych działań na rynku krypto

Dzięki naszemu wsparciu mogą Państwo skutecznie ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji wynikających z braku lub nieprawidłowej klasyfikacji podatkowej dokonywanych działań/transakcji.

Zgodność z rozwijającymi się regulacjami podatkowymi dotyczącymi rynku krypto

Wspomagamy klientów w dostosowaniu się do rozwijających się regulacji i nowych obowiązków dotyczących kryptowalut. Oceniając konsekwencje podatkowe nasi eksperci biorą pod uwagę uwarunkowania krajowych i wspólnotowych regulacji i praktyk podatkowych (często różniących się w poszczególnych jurysdykcjach), w tym nowych regulacji prawnych dotyczących rynku krypto (np. rozporządzenie MiCA).

Wsparcie operacyjne w wypełnianiu obowiązków podatkowych

Wspieramy klientów w procesach rejestracji działań związanych z kryptoaktywami w różnych jurysdykcjach oraz pomagamy dostosować procedury i procesy podmiotów dążących do dochowania należytej staranności w obszarach podatkowych.

Wykorzystanie potencjału rynku zdecentralizowanych finansów

W realiach zdecentralizowanych finansów banki i instytucje finansowe mają szansę na otwarcie nowych dróg rozwoju oraz ekspansji. Wykorzystując naszą głęboką wiedzę w dziedzinie podatków wspomagamy banki i instytucje finansowe w wypracowywaniu strategii, które pozwolą im bezpiecznie, bez ryzyka błędnej klasyfikacji podatkowej, czerpać korzyści płynące z tego innowacyjnego sektora.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Klaudyna Matusiak-Frey

Starszy Konsultant | Doradca podatkowy
E: klaudyna.matusiak-frey@mddp.pl
T: (+48) 503 972 897