Najnowszy pakiet SLIM VAT 2

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

SLIM VAT 2 to nowelizacja przepisów ustawy o VAT wprowadzająca zmiany m.in. w zakresie:

 • rozliczania w sposób neutralny podatku należnego i naliczonego w przypadku WNT i importu usług,
 • zlikwidowania niektórych warunków stosowania ulgi na złe długi,
 • nowych zasad dotyczących ujęcia faktur korygujących WNT i importu usług,
 • rezygnacji ze zwolnienia dostawy nieruchomości,
 • odliczenia podatku naliczonego po upływie terminu do ujęcia faktury „na bieżąco”,
 • zasad przypisania transportu przy dostawach łańcuchowych,
 • ułatwienia korzystania z rachunku VAT.

Dlaczego warto?

Ostatnie zmiany w zakresie podatku VAT często przysparzają podatnikom więcej wątpliwości, choć w założeniu miały być uproszczeniem stanowiącym odpowiedź na problemy podatników.

Pakiet SLIM VAT 2 wiąże się z szeregiem zmian, które mogą skutkować w Państwa firmie:

 • zmianami w procedurach dokonywania rozliczeń VAT,
 • modyfikacją zasad ujmowania faktur korygujących,
 • nowymi możliwościami w zakresie skorzystania z ulgi na złe długi.

Przede wszystkim jednak nowe regulacje stanowią wyzwanie dla osób zajmujących się w Państwa firmie odpowiednim ujmowaniem operacji gospodarczych w podatkowych rozliczeniach podmiotów.

Jak możemy Państwu pomóc?

 • Przeprowadzimy audyt podatkowy, w ramach którego dokonamy analizy rozliczeń podatkowych firmy pod kątem ich poprawności i efektywności, w szczególności uwzględniając nowe regulacje,
 • Wesprzemy Państwa we wdrażaniu nowych rozwiązań w efektywny i zgodny z przepisami sposób,
 • Przygotujemy i wprowadzimy odpowiednie procedury i zasady, które mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z nieprawidłowymi rozliczeniami; dzięki temu ograniczymy odpowiedzialność osób w Państwa firmie na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego,
 • Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników działów finansowych, podatkowych, prawnych lub innych odpowiadających za Państwa rozliczenia podatkowe; w trakcie szkoleń nie tylko przedstawimy najnowsze zmiany w podatku VAT, ale również przeanalizujemy problematyczne przypadki i odpowiemy na pytania.

Korzyści

Zgodność rozliczeń z najnowszymi regulacjami, w szczególności w związku z kolejnymi zmianami w zakresie faktur korygujących

Jasność w zakresie skomplikowanych i trudnych do sklasyfikowania transakcji gospodarczych związanych m.in. z dostawami obejmującymi kilka podmiotów w łańcuchu lub sprzedażą do Wielkiej Brytanii

Możliwość odzyskania zapłaconych odsetek w związku ze stosowaniem do WNT i importu usług obowiązującego przed SLIM VAT 2 „szyku rozstawnego”

Świadomość Państwa firmy na temat „słabszych stron” nowych regulacji i problemów, które mogą z nich wynikać w Państwa rozliczeniach podatkowych

Skorzystanie z możliwości stosowania nowych regulacji ulgi na złe długi oraz ujmowania podatku naliczonego po okresie wyznaczonym na ujęcie faktury na bieżąco.

Wybrane doświadczenia - firmy z branży:

Leasingowej

Motoryzacyjnej

Produkcji maszyn

Hotelarskiej

IT

Nieruchomości

Transportowej i logistycznej

Energetycznej

Paliwowej

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) 501 733 720

Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
E: janina.fornalik@mddp.pl
T: (+48) 660 440 141

Powiązane usługi

Powiązane treści