Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu i KKS

Dlaczego to ważne?

W ostatnich latach organy podatkowe znacząco zwiększyły liczbę postępowań prowadzonych wobec członków zarządu dotyczących odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.

Zmiany przepisów i wysoki poziom ich skomplikowania sprawiają, że podatnicy coraz częściej popełniają błędy w deklaracjach podatkowych lub niedopełniają niektórych obowiązków. To z kolei może wiązać się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej przez członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podatnika.

Jak możemy pomóc?

Doradzamy w zakresie ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością karną skarbową i reprezentujemy ich w takich postępowaniach.

Udzielimy wsparcia w ramach postępowań dotyczących solidarnej odpowiedzialności podatkowej.

Przygotujemy strategie postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, wspieramy firmy podczas czynności dowodowych oraz opracowujemy wyjaśnienia.

Doradzimy w kwestiach związanych z ochroną majątku członków zarządu.

Zapraszamy do kontaktu

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl

Gniewomir Parzyjagła

Starszy Menedżer | Radca prawny
E: gniewomir.parzyjagla@mddp.pl