Podatek minimalny od budynków

Podatek od przychodów z budynków (zwany również podatkiem minimalnym od budynków) stanowi nowe obciążenie fiskalne dla firm z różnych sektorów, które posiadają budynki i wynajmują je. Zawiłość przepisów oraz ciągłe zmiany w prawie wprowadzają wiele niejasności podczas jego rozliczania. Dla właścicieli, którzy posiadają duże portfolio nieruchomości, podatek ten jest szczególnie uciążliwy i stanowi istotne obciążenie dla ich finansów.

Jak możemy pomóc?

Ustalamy czy podmiot ma obowiązek podatkowy w zależności od branży, posiadanych nieruchomości i sposobu ich wykorzystania

W wątpliwych przypadkach występujemy o interpretacje indywidualne

Pomagamy w bieżącej kalkulacji podatku i właściwym wykazaniu go w deklaracjach z zakresu podatku dochodowego

Określamy podstawy opodatkowania, w tym tzw. współczynnik wynajęcia

Weryfikujemy i/lub ustalamy wartość początkową budynku (w tym w ramach procedury cost segregation ->> https://www.mddp.pl/rozliczanie-inwestycji/)

Pomagamy w odzyskaniu zapłaconego minimalnego podatku od przychodów z budynków (minCIT)

Zwrot podatku minimalnego od budynków

Zapłacony minimalny podatek od przychodów z budynków (minCIT) można odzyskać. Wnioski za nadpłatę w 2022 r. można składać po złożeniu CIT-8 za 2022 r. Wciąż istnieje też możliwość wnioskowania o zwrot podatku za lata 2018-2020.

Proces postępowania reguluje nowa procedura, w ramach której urzędy skarbowe nie wydają już decyzji o zwrocie, a jedynie prowadzą postępowanie wyjaśniające.

W MDDP mamy dotychczas 100% skuteczności w uzyskiwaniu zwrotów.
Z sukcesem zakończyliśmy kilkadziesiąt postępowań o łącznej wartości zwrotów blisko 30 mln zł.

Etapy działania

Etap I 
Weryfikacja wyniku podatkowego i kalkulacji minCIT

Co badamy?

 • Wynik podatkowy za dany rok podatkowy w szczególności w obszarach, którymi szczególnie interesują się organy podatkowe w ramach postępowań zwrotowych;
 • Kluczowe obszary CIT: koszty finansowania dłużnego, limit usług niematerialnych, dokumentacja TP, wartość początkowa budynku, przejście z wyniku bilansowego na podatkowy;
 • Rozliczenia minCIT.

Dlaczego to jest ważne?

 • Zminimalizowanie ryzyka odmowy zwrotu lub wszczęcia postępowania wymiarowego przez organ (w przypadku wykrycia przez organ istotnych nieprawidłowości);
 • Weryfikacja, czy przed złożeniem wniosku jest potrzebna korekta CIT-8;
 • Pozyskanie danych do przygotowania wniosku;
 • Analiza i przygotowanie danych na potrzeby późniejszego postępowania, dzięki czemu przebiega ono sprawniej.
Etap II
Przygotowanie wniosku
 • Wniosek oraz kluczowe załączniki;

 • Weryfikacja rozliczenia minCIT w podstawowym zakresie (jeżeli Etap I jest pominięty).

Etap III
Postępowanie o zwrot
 • Reprezentacja podatnika przed organem;

 • Prowadzenie korespondencji z organem;

 • Wsparcie, gdy podatnik działa osobiście.

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: +48 502 241 631

Rafał Kran

Partner | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: +48 693 290 919