Ponowne konsultacje – Ministerstwo nie zwalnia tempa przed Świętami i po raz kolejny konsultuje objaśnienia podatkowe dotyczące transakcji rajowych

Ostatnie dni przyniosły wiele informacji ze strony Ministerstwa Finansów, dotyczących m.in. obszaru cen transferowych. W rezultacie, po długim oczekiwaniu podatników, pojawiły się objaśnienia, krytycznie zaopiniowane przez praktyków w pierwotnej wersji. Opublikowany projekt po raz kolejny został poddany dłuższym konsultacjom.

Dnia 22 grudnia br. rozpoczęte zostały konsultacje podatkowe dotyczące projektu ,,Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, o którym mowa w art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1a i 1b ustawy o PIT”.

Warto przypomnieć, że są to powtórne konsultacje dotyczące objaśnień o tematyce rajowej. Załączony projekt stanowi bowiem rozszerzoną wersję objaśnień przekazanych do konsultacji podatkowych w marcu 2021 r. (link: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-domniemanie-oraz-nalezyta-starannosc-w-cenach-transferowych/).

Pierwszy rozdział Objaśnień opisuje kwestie wystąpienia u podatnika przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, w tym w zakresie:

  • przywołania definicji transakcji kontrolowanej oraz transakcji innej niż transakcja kontrolowana,
  • omówienia sposobu ustalenia, czy wartość zawieranych transakcji przekracza wyznaczoną wartość progową (poruszając m.in. kwestię odnoszenia się do progu na podstawie relacji z jednym kontrahentem),
  • wyjaśnienia definicji rzeczywistego właściciela zlokalizowanego w tzw. raju podatkowym. W ramach Objaśnień przypomniano, że obowiązkiem dokumentacyjnym objęte mogą być również sytuacje, w których odbiorcą należności jest polski rezydent, jeżeli rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym.

Objaśnienia zawierają dość obszerne wyjaśnienia w zakresie domniemania nakazującego przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym, jeżeli druga strona transakcji realizowanej z podatnikiem dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym.

W tym zakresie w ramach Objaśnień omówiono przede wszystkim kwestie związane z:

  • istotą domniemania, która skupia się jedynie na analizowaniu transakcji sprzedażowych (związanych z zapłatą należności),
  • istotą standardu należytej staranności w celu wyjaśnienia sposobu pozyskania oświadczeń od drugiej strony transakcji zawieranych przez podatnika,
  • standardem należytej staranności przy identyfikacji rzeczywistego właściciela oraz przy weryfikacji podstawy domniemania,
  • stopniowalnością standardu wraz ze wskazaniem dokumentów mogących posłużyć za dodatkowe źródło weryfikacji informacji pozyskanych od podmiotu powiązanego,
  • wyłączeniem dla złej wiary mówiącym o konieczności dodatkowej weryfikacji w przypadku podejrzenia, że podmiot powiązany złożył oświadczenie niezgodne z prawdą.

Szczegółowe informacje znajdują się w opublikowanych projekcie Objaśnień:

https://www.podatki.gov.pl/media/7467/21-12-21-obja%C5%9Bnienia-art-11o-ust-1a-i-1b-na-ponowne-konsultacje-zewn%C4%99trzne.pdf

Już dziś serdecznie zapraszamy do lektury naszego wpisu szczegółowo opisującego opublikowany projekt Objaśnień, który ukaże się na naszym blogu w styczniu.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach, które będą trwać do dnia 31 stycznia 2022 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn