Transakcje z podmiotami rajowymi

Transakcje z podmiotami mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w jednym z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową[1] podlegają przepisom z zakresu cen transferowych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o CIT, od 2021 roku obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są wszystkie transakcje realizowane z podmiotem rajowym o wartości przekraczającej rocznie:

 • 2 500 000 PLN w przypadku transakcji finansowej i
 • 500 000 PLN w przypadku innej transakcji.

Obowiązek ten występuje zarówno dla transakcji kontrolowanych, a więc realizowanych z podmiotami powiązanymi jak i dla transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi (transakcje inne niż kontrolowane)!

[1] Lista krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DZ. U. z 2019 r., poz. 600)

W jakiej sytuacji dochodzi do transakcji z podmiotem rajowym?

W jakiej sytuacji dochodzi do transakcji z podmiotem rajowym?

 

Przykładem transakcji z podmiotem rajowym podlegającej obowiązkom dokumentacyjnym z zakresu cen transferowych może być:

 • import towarów lub usług, w tym otrzymanie faktury od podmiotu rajowego lub płatność do podmiotu rajowego,
 • eksport towarów lub usług, w tym wystawienie faktury na podmiot rajowy lub płatnikiem faktury jest podmiot rajowy,
 • zawarcie innej transakcji z podmiotem rajowym takiej jak: umowa spółki lub wspólnego przedsięwzięcia, wniesienie lub otrzymanie aportu, podwyższenie kapitału zakładowego, przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych, świadczenie usług bez wynagrodzenia, otrzymanie aktywów trwałych lub niematerialnych, udostępnienie znaku towarowego, refaktura, udzielenie lub otrzymanie pożyczki, gwarancji, poręczenia, kredytu.

Najczęściej spotykane transakcje rajowe realizowane są z podmiotami z:

HONG KONG
PANAMY
BAHRAJNU
MONAKO
MAURITIUSU
LIBERII

Jakie są obowiązki podatnika w przypadku transakcji rajowych?

Transakcja realizowana z podmiotem powiązanym z raju podatkowego Transakcja realizowana z podmiotem niepowiązanym z raju podatkowego
 • dokumentacja cen transferowych (z dodatkowym elementem dotyczącym uzasadnienia gospodarczego transakcji, w szczególności opisu spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych),
 • dokumentacja cen transferowych (z dodatkowym elementem dotyczącym uzasadnienia gospodarczego transakcji, w szczególności opisu spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych),
 • analiza cen transferowych
 • analiza cen transferowych
 • formularz TPR
 • formularz TPR
 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze transakcji
 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze transakcji

W czym możemy pomóc?

Wsparcie w czynnościach weryfikacyjnych obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych

 • przepisy w zakresie transakcji z rajami podatkowymi zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Warto sprawdzić, czy wszystkie obowiązki zostały poprawnie zidentyfikowane za rok 2021 i za poprzednie lata i niezwłocznie dopełnić obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

 

Wsparcie w dopełnieniu wszystkich obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych

 • przygotowanie dokumentacji cen transferowych, z uwzględnieniem dodatkowych elementów, jakie musi zawierać dokumentacja dla transakcji realizowanych z rajami podatkowymi,
 • wsparcie w wypełnieniu formularza TP-R i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
 • wsparcie w złożeniu czynnego żalu w przypadku niedopełnienia obowiązków za poprzednie lata,
 • wsparcie w ewentualnej kontroli transakcji przez organy podatkowe.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Magdalena Dymkowska

Partner
E: magdalena.dymkowska@mddp.pl
T: (+48) 501 108 261

Powiązane usługi