Jakościowe analizy cen transferowych

Benchmarki

Przygotowanie analizy cen transferowych

 • Analizy cen transferowych są nie tylko obowiązkowym, ale wręcz najważniejszym elementem dokumentacji TP.
 • Co istotne, wielomilionowe doszacowanie grozi nie tylko w przypadku braku analiz cen transferowych, ale i wtedy, gdy analizy posiadane przez podatnika są niskiej jakości i nie spełniają swojego celu, czyli uzasadnienia rynkowości przeprowadzonych transakcji.
 • Dlatego kluczowe jest opracowanie wysokiej jakości analiz cen transferowych, bo tylko takie stanowią odpowiednie zabezpieczenie w razie sporu z organami podatkowymi.

Jak możemy Państwu pomóc:

Przygotujemy analizy cen transferowych (analizy porównawcze/analizy zgodności), które pomogą ustalić lub zweryfikować rynkowy poziom wynagrodzenia dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych (usługowych, towarowych, finansowych, licencyjnych itp.).

Wybierając nasze usługi mają Państwo pewność co do wysokiej jakości analiz, ponieważ:

 • Przygotowujemy je w oparciu o profesjonalne bazy danych (do których dostęp mają również organy podatkowe i globalne spółki doradztwa podatkowego)
 • Przeprowadzamy analizę jakościową próby – określamy, czy podmioty w próbie spełniają kryteria porównywalności
 • Uwzględniamy odpowiedni obszar geograficzny
 • Nasze analizy są zgodne z polskimi przepisami TP, wytycznymi OECD i wskazówkami Forum Cen Transferowych
 • Wybieramy odpowiednią metodę weryfikacji cen transferowej i stronę testowaną w transakcji (w przypadku niektórych metod)
 • Stosujemy spójne z Rozporządzeniem TPR wskaźniki finansowe, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko, że organy mogłyby zarzucić brak ich porównywalności
 • Analizujemy Państwa dane wewnętrzne dotyczące transakcji pod kątem możliwości wykorzystania ich w ramach analizy cen transferowych
 • Identyfikujemy czy COVID-19 miał wpływ na Państwa działalność i realizowane transakcje, a jeśli tak, uwzględnimy to w ramach analizy cen transferowych.

Nasze jakościowe analizy dadzą Państwu poczucie pewności i bezpieczeństwa przy podpisaniu i złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen stosowanych między podmiotami powiązanymi.

Jakie warianty analiz są możliwe?

Transakcje towarowe i usługoweWariant uproszczonyWariant StandardowyWariant RozszerzonyWariant Rozszerzony + Wpływ COVID-19 / obecna sytuacja ekonomiczna
Założenia weryfikacji rynkowego wynagrodzeniaAutomatyczna selekcja danychAutomatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowychAutomatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowych ze wskazaniem rekomendowanego punktu z przedziałuAutomatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowych ze wskazaniem rekomendowanego punktu z przedziału oraz uwzględnieniem wpływu COVID-19
Bazy danychZewnętrzne bazy danych – polskie
i europejskie
Zewnętrzne bazy danych – polskie i europejskieZewnętrzne bazy danych – polskie
i europejskie
Zewnętrzne bazy danych – polskie i europejskie oraz ogólnodostępne dane dotyczące wpływu COVID-19
Rezultat pracRaport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymiRaport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymiRaport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi wraz ze wskazanym punktem z przedziałuRaport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi wraz ze wskazanym punktem
z przedziału oraz wnioskami z analizy wpływu COVID-19
Indywidualna strategia selekcji
Automatyczna selekcja danych
Dodatkowa manualna selekcja danych 
Dodatkowe kalkulacje / korekty analizy finansowej 
Wskazanie rekomendowanego punktu z przedziału  
Analiza wpływu COVID-19   
Wsparcie merytoryczne ekspertów MDDP2 h4 h4 h6 h

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Magdalena Dymkowska

Partner
E: magdalena.dymkowska@mddp.pl
T: (+48) 501 108 261

Agnieszka Krzyżaniak

Partner
E: agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Marta Klepacz

Starszy menedżer
E: marta.klepacz@mddp.pl
T: (+48) 533 889 036

Adrian Mroziewski

Starszy Menedżer
E: adrian.mroziewski@mddp.pl
T: (+48) 505 294 041

Jakub Patalas

Menedżer
E: jakub.patalas@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Agnieszka Walska

Menedżer
E: agnieszka.walska@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Powiązane usługi

Powiązane treści