Analiza cen transferowych

Dlaczego jest tak ważna?
Obowiązkowy

a w praktyce też najważniejszy element lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ochrona

przed wielomilionowym doszacowaniem, ale tylko gdy jest wysokiej jakości i potwierdza rynkowość przeprowadzonych transakcji.

Zabezpieczenie

w razie sporu z organami podatkowymi.

Jak możemy Państwu pomóc:

1. Przygotujemy wysokiej jakości analizę cen transferowych (ang. benchmarking analysis) w wariancie:

  • analizy porównawczej i/lub
  • analizy zgodności.

2. Ustalimy lub zweryfikujemy rynkowy poziom wynagrodzenia dla każdego typu transakcji wewnątrzgrupowych, w tym m.in. transakcji:

  • usługowych,
  • towarowych,
  • finansowych,
  • licencyjnych

3. Zagwarantujemy wysoką jakość analiz, ponieważ:

Wykorzystamy profesjonalne bazy danych, do których dostęp mają również organy podatkowe i globalne spółki doradztwa podatkowego m.in.:

  • Infocredit QTPA (Polska),
  • TP Catalyst (BvD Amadeus - Europa, Orbis - Świat),
  • Bloomberg – transakcje finansowe,
  • Royalty Range – transakcje licencyjne.

Przenalizujemy Państwa dane wewnętrzne dotyczące transakcji – zbadamy czy mogą zostać wykorzystane w ramach analizy cen transferowych.

Uwzględniamy odpowiedni obszar geograficzny.

Przeprowadzamy analizę jakościową próby – zbadamy (analizując stronę internetową każdego podmiotu) czy podmioty w próbie spełniają kryteria porównywalności określone w przepisach.

Zagwarantujemy zgodność analizy z polskimi i międzynarodowymi przepisami TP (w tym wytycznymi OECD i wskazówkami Forum Cen Transferowych).

Dobierzemy odpowiednią metodę weryfikacji cen transferowej do rodzaju transakcji i profilu podmiotów biorących udział w transakcji (a dla wybranych metod wskażemy stronę, która powinna podlegać badaniu).

Do prezentacji wyników zastosujemy wskaźniki finansowe spójne z Rozporządzeniem TPR (co zminimalizuje ryzyko zakwestionowania ich porównywalności przez organy).

Benchmark jako narzędzie wielofunkcyjne

Pamiętaj, że:
Nasze analizy cen transferowych mogą zostać wykorzystane nie tylko na potrzeby dokumentacji cen transferowych, ale ustalenia lub zweryfikowania rynkowości wszystkich transakcji wewnątrzgrupowych (także tych poniżej progów). Co więcej, pamiętaj, że analizy te mogą zostać później wykorzystane jeszcze w innych obszarach podatków – przykładowo :

Opinie WHT

[element dokumentacji do uzyskania opinii]

Przypisywanie dochodów do PE

Estoński CIT

[pomocniczo przy weryfikacji czy spełniony jest warunek występowania wartości dodanej wyższej niż znikoma]

IP Box

[określenie wielkości dochodu podlegającego opodatkowaniu wg stawki 5% CIT]

Aby omówić inne możliwe obszary zastosowań analiz cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

Posłuchaj odcinka podcastu i dowiedz się jeszcze #WIĘCEJ na temat analiz cen transferowych

Posłuchaj też na YouTube -> link do odcinka

Jakie warianty analiz są możliwe?

W zależności od potrzeb i istotności transakcji, dla transakcji towarowych i usługowych oferujemy 4 warianty analiz (przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami).

Dlaczego MDDP?

Nasze jakościowe analizy dadzą Państwu poczucie pewności i bezpieczeństwa przy podpisaniu i złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen stosowanych między podmiotami powiązanymi.

Indywidualne podejście

Nasz zespół składający się z ponad 50 ekspertów dedykowanych w 100% do cen transferowych wspiera klientów zarówno w prostych, jak i złożonych zagadnieniach i co najważniejsze – szybko.

Zero

Żadna z naszych dokumentacji i benchmarków nie była kwestionowana pod kątem formalnym. Wspieramy także naszych klientów w związku z kontrolami podatkowymi.

Wysokiej jakości benchmarki

W ciągu zaledwie tygodnia jesteśmy w stanie przygotować kompletny benchmark wysokiej jakości, zapewniający Państwu bezpieczeństwo.

Automatyzacja

Stawiamy na automatyzację procesów i oszczędność czasu klientów. Nasze aplikacje SMART.TP i SMART.TP-R znacznie ułatwiają i przyspieszają wypełnienie dokumentacji.

Jesteśmy na rynku od 20 lat

W tym czasie przygotowaliśmy kilka tysięcy dokumentacji, kilkaset analiz cen transferowych i kilkanaście uprzednich porozumień cenowych (APA).

Chcesz wiedzieć #WIĘCEJ? Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Magdalena Dymkowska

Partner
E: magdalena.dymkowska@mddp.pl
T: (+48) 501 108 261

Marta Klepacz

Partner
E: Marta.Klepacz@mddp.pl
T: +48 533 889 036

Adrian Mroziewski

Partner
E: adrian.mroziewski@mddp.pl
T: +48 505 294 041

Powiązane usługi

Powiązane treści