Jakościowe analizy cen transferowych

Benchmarki

Przygotowanie analizy cen transferowych

 • Analizy cen transferowych są nie tylko obowiązkowym, ale wręcz najważniejszym elementem dokumentacji TP.
 • Co istotne, wielomilionowe doszacowanie grozi nie tylko w przypadku braku analiz cen transferowych, ale i wtedy, gdy analizy posiadane przez podatnika są niskiej jakości i nie spełniają swojego celu, czyli uzasadnienia rynkowości przeprowadzonych transakcji.
 • Dlatego kluczowe jest opracowanie wysokiej jakości analiz cen transferowych, bo tylko takie stanowią odpowiednie zabezpieczenie w razie sporu z organami podatkowymi.

Jak możemy Państwu pomóc:

Przygotujemy analizy cen transferowych (analizy porównawcze/analizy zgodności), które pomogą ustalić lub zweryfikować rynkowy poziom wynagrodzenia dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych (usługowych, towarowych, finansowych, licencyjnych itp.).

Wybierając nasze usługi mają Państwo pewność co do wysokiej jakości analiz, ponieważ:

 • Przygotowujemy je w oparciu o profesjonalne bazy danych (do których dostęp mają również organy podatkowe i globalne spółki doradztwa podatkowego)
 • Przeprowadzamy analizę jakościową próby – określamy, czy podmioty w próbie spełniają kryteria porównywalności
 • Uwzględniamy odpowiedni obszar geograficzny
 • Nasze analizy są zgodne z polskimi przepisami TP, wytycznymi OECD i wskazówkami Forum Cen Transferowych
 • Wybieramy odpowiednią metodę weryfikacji cen transferowej i stronę testowaną w transakcji (w przypadku niektórych metod)
 • Stosujemy spójne z Rozporządzeniem TPR wskaźniki finansowe, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko, że organy mogłyby zarzucić brak ich porównywalności
 • Analizujemy Państwa dane wewnętrzne dotyczące transakcji pod kątem możliwości wykorzystania ich w ramach analizy cen transferowych
 • Identyfikujemy czy COVID-19 miał wpływ na Państwa działalność i realizowane transakcje, a jeśli tak, uwzględnimy to w ramach analizy cen transferowych.

Nasze jakościowe analizy dadzą Państwu poczucie pewności i bezpieczeństwa przy podpisaniu i złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen stosowanych między podmiotami powiązanymi.

Jakie warianty analiz są możliwe?

Transakcje towarowe i usługowe Wariant uproszczony Wariant Standardowy Wariant Rozszerzony Wariant Rozszerzony + Wpływ COVID-19
Założenia weryfikacji rynkowego wynagrodzenia Automatyczna selekcja danych Automatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowych Automatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowych ze wskazaniem rekomendowanego punktu z przedziału Automatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowych ze wskazaniem rekomendowanego punktu z przedziału oraz uwzględnieniem wpływu COVID-19
Bazy danych Zewnętrzne bazy danych – polskie i europejskie Zewnętrzne bazy danych – polskie i europejskie Zewnętrzne bazy danych – polskie i europejskie Zewnętrzne bazy danych – polskie i europejskie oraz ogólnodostępne dane dotyczące wpływu COVID-19
Rezultat prac Raport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi Raport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi Raport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi wraz ze wskazanym punktem z przedziału Raport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi wraz ze wskazanym punktem z przedziału oraz wnioskami z analizy wpływu COVID-19
Indywidualna strategia selekcji
Automatyczna selekcja danych
Dodatkowa manualna selekcja danych
Dodatkowe kalkulacje / korekty analizy finansowej
Wskazanie rekomendowanego punktu z przedziału
Analiza wpływu COVID-19
Wsparcie merytoryczne ekspertów MDDP 2 h 4 h 4 h 6 h

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Magdalena Dymkowska

Partner
E: magdalena.dymkowska@mddp.pl
T: (+48) 501 108 261

Agnieszka Krzyżaniak

Partner
E: agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Marta Klepacz

Starszy menedżer
E: marta.klepacz@mddp.pl
T: (+48) 533 889 036

Adrian Mroziewski

Starszy Menedżer
E: adrian.mroziewski@mddp.pl
T: (+48) 505 294 041

Jakub Patalas

Menedżer
E: jakub.patalas@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Agnieszka Walska

Menedżer
E: agnieszka.walska@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Powiązane usługi

Powiązane treści

Internetowy handel za półtora roku trafi pod nadzór fiskusa

Z 17 proc. do 12 proc. zmniejszy się dolna stawka skali podatkowej. Zniknie ulga dla klasy średniej. Częściowo składkę zdrowotną będą mogli odliczać przedsiębiorcy płacący liniowy PIT, ryczałt ewidencjonowany lub według karty podatkowe. Utrzymany zostanie próg skali 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł.

Opublikowany w minionym tygodniu projekt zakłada przede wszystkim zmiany w trzech ustawach: o PIT, zdrowotnej i o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w samym Polskim Ładzie, czyli ustawie z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).

Wyrównanie za ulgę
– Likwidacja preferencji dla klasy średniej nie oznacza automatycznie, że kwota ulgi odliczonej przy poborze zaliczek na PIT w pierwszej połowie 2022 r. definitywnie przepadnie i trzeba będzie dopłacić podatek w zeznaniu rocznym – wyjaśnia Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP. Zwraca bowiem uwagę na zaproponowane w projekcie wprowadzenie mechanizmu wyrównującego, ustalanego na bazie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. Pojawi się więc pojęcie „hipotetycznego” podatku, czyli uwzględniającego ulgę dla klasy średniej, ale też – konsekwentnie – skalę podatkową z dzisiejszymi stawkami, czyli 17 proc. i 32 proc. PIT (a nie 12 proc. i 32 proc.). Gdyby więc przy rozliczeniu rocznym okazało się, że ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średniej stracił, to naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę (art. 18 projektu).

Jeżeli przy tych założeniach ktoś byłby korzystniej opodatkowany niż po zmianach,które są teraz  projektowane, to naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o tej różnicy w ciągu 14 dni od złożenia zeznania, a sama różnica będzie traktowana na równi z nadpłatą i zostanie zwrócona.
– Takie rozwiązanie będzie adresowane do podatników osiągających przychody ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, gdy przychody te będą mieściły się w przedziale objętym obecnie ulgą dla klasy średniej, tj. od 68 412 zł do 133 692 zł- – zwraca uwagę Rafał Sidorowicz.

Czytaj WIĘCEJ

Wydatki związane ze zbiórką nie zawsze będą kosztem

Z 17 proc. do 12 proc. zmniejszy się dolna stawka skali podatkowej. Zniknie ulga dla klasy średniej. Częściowo składkę zdrowotną będą mogli odliczać przedsiębiorcy płacący liniowy PIT, ryczałt ewidencjonowany lub według karty podatkowe. Utrzymany zostanie próg skali 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł.

Opublikowany w minionym tygodniu projekt zakłada przede wszystkim zmiany w trzech ustawach: o PIT, zdrowotnej i o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w samym Polskim Ładzie, czyli ustawie z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).

Wyrównanie za ulgę
– Likwidacja preferencji dla klasy średniej nie oznacza automatycznie, że kwota ulgi odliczonej przy poborze zaliczek na PIT w pierwszej połowie 2022 r. definitywnie przepadnie i trzeba będzie dopłacić podatek w zeznaniu rocznym – wyjaśnia Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP. Zwraca bowiem uwagę na zaproponowane w projekcie wprowadzenie mechanizmu wyrównującego, ustalanego na bazie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. Pojawi się więc pojęcie „hipotetycznego” podatku, czyli uwzględniającego ulgę dla klasy średniej, ale też – konsekwentnie – skalę podatkową z dzisiejszymi stawkami, czyli 17 proc. i 32 proc. PIT (a nie 12 proc. i 32 proc.). Gdyby więc przy rozliczeniu rocznym okazało się, że ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średniej stracił, to naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę (art. 18 projektu).

Jeżeli przy tych założeniach ktoś byłby korzystniej opodatkowany niż po zmianach,które są teraz  projektowane, to naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o tej różnicy w ciągu 14 dni od złożenia zeznania, a sama różnica będzie traktowana na równi z nadpłatą i zostanie zwrócona.
– Takie rozwiązanie będzie adresowane do podatników osiągających przychody ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, gdy przychody te będą mieściły się w przedziale objętym obecnie ulgą dla klasy średniej, tj. od 68 412 zł do 133 692 zł- – zwraca uwagę Rafał Sidorowicz.

Czytaj WIĘCEJ