Postępowania dotyczące nadpłaty podatku

Dlaczego to ważne?

W toku działalności podatników bardzo często dochodzi do nadpłaty podatku.

Może być to spowodowane m.in. błędami systemów księgowych, zbyt zachowawczym podejściem podatników, zmianą linii orzeczniczej czy potwierdzeniem przez TSUE niezgodności polskich przepisów z przepisami prawa unijnego. Zawsze w takiej sytuacji należy jednak ustalić dokładną kwotę nadpłaty i wystąpić z wnioskiem o zwrot należnej kwoty i, w określonych sytuacjach, oprocentowania.

Jak możemy pomóc?

Zweryfikujemy czy w przypadku przeszłych rozliczeń podatnika doszło do nadpłacenia podatku.

Ustalimy dokładną kwotę nadpłaty i przygotujemy wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Udzielimy Państwu wsparcia w ramach całego postępowania dotyczącego nadpłaty podatku, zarówno na etapie postępowania przed organami podatkowymi, jak i ewentualnego postępowania sądowoadministracyjnego.

Zadbamy o to, aby podatnikowi (w okreslonych sytuacjach) zostało wypłacone również oprocentowanie nadpłaty.

Zapraszamy do kontaktu

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl