Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Dlaczego to ważne?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pełni kluczową rolę w kształtowaniu systemu VAT w UE. Orzecznictwo TSUE w zakresie VAT tworzy ramy interpretacyjne i definicje, stanowiące istotny punkt odniesienia i oparcia dla sądów administracyjnych, podatników i organów podatkowych.

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym orzekającym w sprawie skarg dotyczących naruszenia praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym również tych związanych z prawem podatkowym.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jesteśmy w czołówce firm doradztwa podatkowego prowadzących sprawy przed TSUE.

Jak możemy pomóc?

Przygotujemy wniosek o skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE.

Sporządzimy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Będziemy reprezentować Państwa firmę w toku postępowania przed TSUE oraz ETPCz.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl