Programy kafeteryjne

- wyzwania podatkowe dla pracodawców

Aktualnie bardzo cenionym benefitem pracowniczym są programy kafeteryjne. Cieszą się one dużą popularnością wśród pracowników ze względu na swobodę wyboru benefitu, z którego można skorzystać.

Źródło finansowania tego świadczenia ma wpływ na konsekwencje na gruncie podatku PIT, a także składek na ubezpieczenia społeczne. Korzystanie z benefitów budzi również wątpliwości w zakresie CIT i VAT.

Warto sprawdzić (zanim zrobi to fiskus!) czy obowiązujące w tym zakresie wewnątrzfirmowe procedury są aktualne i nadal mają swoje uzasadnienie w przepisach i praktyce organów podatkowych.

O co najczęściej pytają pracodawcy?

Czy i kiedy pracownik uzyskuje przychód w związku z możliwością korzystania  z systemu kafeteryjnego?

Czy jest to moment:

  • przyznania punktów?
  • wykorzystania punktów przez pracownika?
  • rozliczenia z platformą kafeteryjną?

Jak powinien postąpić płatnik w sytuacji, gdy pracownik realizuje punkty po zamknięciu listy płac w danym miesiącu?

Czy pracownik może korzystać z punktów zgromadzonych w systemie kafeteryjnym po rozwiązaniu stosunku pracy? Jakie są obowiązki płatnika w tym zakresie?

Czy systemy kafeteryjne korzystają ze zwolnienia z ZUS?

Czy programy kafeteryjne finansowane z ZFŚS korzystają ze zwolnienia z PIT i ZUS?

Jakie skutki na gruncie CIT i VAT ma korzystanie z systemu kafeteryjnego?

W jaki sposób pracodawca powinien rozliczać się z dostawcami świadczeń do systemu?

W czym możemy pomóc?

Zweryfikujemy

czy moment uzyskania przychodu przez pracowników został prawidłowo ustalony.

Wskażemy

mocne i słabe strony stosowanego dotychczas przez Państwa praktycznego podejścia.

Zaproponujemy

optymalne rozwiązanie, aby zapewnić zgodność wewnątrzfirmowej procedury z aktualnym orzecznictwem organów podatkowych.

Pomożemy

we wszelkich działaniach naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Oferujemy

kompleksową usługę przeglądu wszystkich benefitów i świadczeń pod kątem podatkowo-składkowym. W ramach usługi BENEFIT REVIEW zbadamy czy świadczenia przyznawane osobom zatrudnionym są poprawnie i jak najefektywniej opodatkowane i oskładkowane oraz czy są prawidłowo rozliczone dla potrzeb CIT i VAT.

Zapraszamy do kontaktu

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
E: janina.fornalik@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582