Przedłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego i sprawozdania finansowego

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów planowane jest przedłużenie terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2021 rok (CIT-8) o 3 miesiące. Ponadto o ten sam okres przedłużony ma zostać termin na przekazanie sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Termin na przekazanie sprawozdań finansowych

Przedłużenie terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych o 3 miesiące dotyczy jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF), organizacji pozarządowych oraz podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin ten został przedłużony o 1 miesiąc.

Obecnie do konsultacji publicznych i uzgodnień zewnętrznych przekazany został projekt rozporządzenia. Uwagi można zgłaszać do 9 lutego 2022 roku.

Termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów przedłużenie terminu na złożenie zeznań podatkowych CIT-8 i zapłatę podatku o 3 miesiące będzie dotyczyć wszystkich podatników CIT. W najbliższym czasie do konsultacji trafi rozporządzenie w tej sprawie.

***

Komunikat Ministerstwa Finansów należy przyjąć pozytywnie, ponieważ dzięki temu podatnicy zyskają więcej czasu na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i podatkowych, co jest szczególnie istotne w obecnym roku ze względu na szereg zmian, wprowadzonych do przepisów podatkowych przez Polski Ład, z którymi podatnicy muszą się uporać.

Co warto podkreślić, z uwagi na wydłużenie terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego (CIT-8), przedłużony zostanie też termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C).

W ślad za ogłoszonymi przedłużeniami terminów na złożenie CIT-8 należy spodziewać się również w najbliższym czasie wydłużenia terminu na złożenie formularza TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Niemniej, póki co, warto pamiętać, że termin na wypełnienie  wskazanych powyżej obowiązków w zakresie cen transferowych w odniesieniu do 2021 roku przypada na 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

 

Treść komunikatu Ministerstwa Finansów.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn