Przygotowanie do kontroli podatkowych

Dlaczego to ważne?

Kontrola podatkowa zawsze wiąże się z pewnym dyskomfortem i stresem po stronie podatników, potęgowanym przez nieznajomość praw i obowiązków. Co istotne, błędy popełnione przez podatnika na początkowym etapie kontroli mogą rzutować na cały wynik postępowania podatkowego.

Jak możemy pomóc?

Wesprzemy Państwa organizację w przygotowaniu do kontroli podatkowej, tak aby przebiegła ona w sposób sprawny i możliwie bezstresowy.

Przeprowadzimy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za kontakty z organami podatkowymi, podczas których omówimy przebieg kontroli, wskażemy uprawnienia kontrolujących i obowiązki kontrolowanego.

Opracujemy wewnętrzną instrukcję dotyczącą zasad postępowania pracowników w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub czynności sprawdzających.

Zapraszamy do kontaktu

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl