W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

 • Identyfikacja i zgłaszanie schematów podatkowych

  • Audyt uzgodnień pod kątem obowiązku ich zgłoszenia Szefowi KAS
  • Przeprowadzanie warsztatów dla pracowników nt. nowych obowiązków wynikających z MDR
  • Przygotowanie procedury wewnętrznej przeciwdziałającej niewywiązywaniu się z obowiązków związanych z MDR, której celem jest uporządkowanie wewnątrz organizacji przebiegu procesów związanych z identyfikowaniem i potencjalnym zgłaszaniem Szefowi KAS schematów podatkowych
  • Wsparcie w procesie zgłaszania schematów podatkowych
  • Usługa hotline – bieżące doradztwo naszych specjalistów w zakresie zgłaszania uzgodnień MDR
 • APLIKACJA MDRcheck MDDP

  • Autorskie narzędzie informatyczne, które pomaga w identyfikacji schematów podatkowych oraz związanych z tym obowiązków raportowania
  • Automatyzuje proces wypełnienia formularza w przypadku konieczności zgłoszenia schematu podatkowego.
  • Zapewnia, że proces raportowania MDR jest pod pełną kontrolą w każdym momencie.
  • Pomoże w terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.
  • Dane zachowane w aplikacji pozwalają udowodnić zachowanie należytej staranności w procesie oceny MDR.
  • Defence file – Aplikacja pozwala na uporządkowanie procesu archiwizując równocześnie dokumentację zgromadzoną w ramach procesu raportowego – w tym struktur XML oraz UPO a także pozwala na archiwizowanie razem z oceną danego uzgodnienia dodatkowych dokumentów, na podstawie których podejmowane były decyzje (np. umów, faktur, innych dokumentów źródłowych).
Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które nakładają na niektóre podmioty obowiązek przekazywania informacji o tzw. „schematach podatkowych” (MDR, Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy definiowany jest bardzo szeroko a przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy często budzą szereg wątpliwości.

Niedopełnienie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych: brak zgłoszenia Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym,  przekazanie tej informacji po wyznaczonym terminie lub błędy w zakresie raportowania mogą skutkować odpowiedzialnością karno- skarbową członków zarządu i wysokimi karami pieniężnymi.

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER