Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

Identyfikacja i zgłaszanie schematów podatkowych:

 • Audyt uzgodnień pod kątem obowiązku ich zgłoszenia Szefowi KAS
 • Przeprowadzanie warsztatów dla pracowników nt. obowiązków wynikających z MDR
 • Przygotowanie procedury wewnętrznej przeciwdziałającej niewywiązywaniu się z obowiązków związanych z MDR, której celem jest uporządkowanie wewnątrz organizacji przebiegu procesów związanych z identyfikowaniem i potencjalnym zgłaszaniem Szefowi KAS schematów podatkowych
 • Wsparcie w procesie zgłaszania schematów podatkowych
 • Usługa hotline – bieżące doradztwo naszych specjalistów w zakresie analizy i ewentualnego zgłaszania uzgodnień MDR.

APLIKACJA MDRcheck MDDP:

 • Autorskie narzędzie informatyczne, które pomaga w identyfikacji schematów podatkowych oraz związanych z tym obowiązków raportowania
 • Automatyzuje proces wypełnienia formularza w przypadku konieczności zgłoszenia schematu podatkowego.
 • Zapewnia, że proces raportowania MDR jest pod pełną kontrolą w każdym momencie.
 • Pomoże w terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.
 • Dane zachowane w aplikacji pozwalają udowodnić zachowanie należytej staranności w procesie oceny MDR.
 • Defence file – Aplikacja pozwala na uporządkowanie procesu archiwizując równocześnie dokumentację zgromadzoną w ramach procesu raportowego – w tym struktur XML oraz UPO a także pozwala na archiwizowanie razem z oceną danego uzgodnienia dodatkowych dokumentów, na podstawie których podejmowane były decyzje (np. umów, faktur, innych dokumentów źródłowych).

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Przepisy ordynacji podatkowej nakładają na niektóre podmioty obowiązek przekazywania informacji o tzw. „schematach podatkowych” (MDR, Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy definiowany jest bardzo szeroko a przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy często budzą szereg wątpliwości.

Niedopełnienie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych: brak zgłoszenia Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym,  przekazanie tej informacji po wyznaczonym terminie lub błędy w zakresie raportowania mogą skutkować odpowiedzialnością karno- skarbową członków zarządu i wysokimi karami pieniężnymi.

Często również, obowiązek raportowania szczególnie w kontekście międzynarodowym powinien być zweryfikowany na życzenie instytucji finansujących daną transakcję.

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: +48 502 241 631

Gniewomir Parzyjagła

Starszy Menedżer | Radca prawny
E: gniewomir.parzyjagla@mddp.pl
T: (+48) 664 718 736