Raportowanie spółek nieruchomościowych

Spółki nieruchomościowe są zobowiązane do złożenia w urzędach skarbowych informacji dotyczących swoich wspólników. Podobne zobowiązanie, polegające na ujawnieniu udziałów w spółkach nieruchomościowych,  spoczywa na wspólnikach tychże spółek. Termin składania informacji upływa dla większości podmiotów z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Brak złożenia informacji, niezłożenie jej w terminie lub podanie w niej nieprawdy może wiązać się z sankcjami karno-skarbowymi. Mimo iż to kolejne już raportowanie, przepisy wciąż są niejasne, a wiele zagadnień, jak na przykład ustalenie, którzy ze wspólników posiadający udziały/prawa w sposób pośredni zobowiązani są do raportowania nie jest jednak oczywiste.  

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy spółki nieruchomościowe w strukturze grupy

Wskażemy podmioty zobowiązane do raportowania

Skompletujemy informacje oraz przygotujemy je do złożenia

Ustalimy urzędy skarbowe właściwe do złożenia informacji

Pozyskamy NIP dla wspólników, który jest wymagany do raportowania

Złożymy informacje jako pełnomocnik

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: +48 502 241 631

Łukasz Kupień

Partner | Doradca podatkowy
E: lukasz.kupien@mddp.pl
T: +48 792 999 105