Rozbieżności hybrydowe

Przepisy o strukturach hybrydowych wyłączają określone wydatki z kosztów uzyskania przychodów, takie jakodsetki, wynagrodzenie za usługi, a w określonych przypadkach, praktycznie wszystkie pozycje kosztowe podatnika. Wyłączenia te mogą bowiem dotyczyć również podatników dokonujących tylko „zwykłych” transakcji, gdy działają oni w określonych strukturach udziałowych lub na kolejnych etapach dokonywane są rozliczenia powodujące rozbieżności hybrydowe.

Dla kogo?

Dla wszystkich podatników CIT. W szczególności mających udziałowców (bezpośrednich lub pośrednich) z zagranicy lub otrzymujących finansowanie od podmiotów powiązanych z zagranicy.

Najczęściej rozbieżności hybrydowe występują u podmiotów z (pośrednimi) udziałowcami z USA.

Obowiązki

Rozbieżności hybrydowe mogą wynikać zarówno z transakcji zawieranych przez polskiego podatnika, jak i decyzji podejmowanych przez jego (pośrednich) wspólników lub kontrahentów. Powoduje to konieczność weryfikacji szeregu okoliczności, które mogą wpływać na powstanie rozbieżności hybrydowych oraz deklarowany dochód i podatek w Polsce.

Pod pewnymi warunkami, polscy podatnicy mogą wyłączyć stosowanie niektórych przepisów o rozbieżnościach hybrydowych. Jednak to na podatnikach ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia takich warunków.

Podsumowując, w celu poprawnego wypełnienia deklaracji CIT oraz rozliczenia podatku, polscy podatnicy działający w międzynarodowych grupach kapitałowych powinni uwzględniać rozbieżności hybrydowe.

Jak możemy pomóc?

Zweryfikujemy wystąpienie rozbieżności hybrydowych w Państwa strukturze.

Zidentyfikujemy możliwość wyłączenia stosowania przepisów oraz pomożemy w skompletowaniu dokumentów potwierdzających to prawo.

Wskażemy ujęcie rozbieżności hybrydowych w deklaracji i rozliczeniach CIT.

Zweryfikujemy rozbieżności hybrydowe w nabywanych spółkach w ramach due diligence.

Opracujemy procedurę weryfikacji rozbieżności hybrydowych.

Przeprowadzimy szkolenie ze stosowania tych przepisów.

Pomożemy w kontaktach z urzędami w sprawach rozbieżności hybrydowych.

Sprawdź czy przepisy o rozbieżnościach hybrydowych mogą dotyczyć Twojej spółki.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na udziałowca z USA, który traktuje polską spółkę jako podmiot transparentny podatkowo na potrzeby opodatkowania w USA. Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na rozpoznawanie przez polską spółkę kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na dokonywanie płatności przez polską spółkę do podmiotów powiązanych z tytułu nietypowych instrumentów lub umów, które mogą być odmiennie traktowane podatkowo w Polsce i w kraju kontrahenta. Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na dokonywanie przez polską spółkę rozliczeń z podmiotami powiązanymi, które mogą być odmiennie traktowane podatkowo w Polsce i w kraju kontrahenta (na przykład jako podmiot transparentny i nietransparentny). Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na dokonywanie płatności przez polską spółkę do podmiotów powiązanych, które mogą być wykorzystywane do finansowania płatności z tytułu nietypowych instrumentów lub umów, lub dokonywanie przez polską spółkę płatności do podmiotów, które są odmiennie traktowane podatkowo w dwóch różnych krajach. Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Na co najmniej jedno pytanie padła odpowiedź NIE WIEM. Rekomendujemy weryfikację tej (tych) kwestii, ponieważ mogą one wpływać na wystąpienie rozbieżności hybrydowych.

Na podstawie wstępnej weryfikacji w oparciu o udzielone odpowiedzi nie identyfikujemy najczęstszych przypadków zastosowania przepisów o strukturach hybrydowych. Z uwagi na stopień złożoności tych przepisów, wykluczenie ich zastosowania wymagałoby dokładnej analizy danego stanu faktycznego.

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) 502 241 631

Łukasz Kupień

Partner | Doradca podatkowy
E: lukasz.kupien@mddp.pl