Rozbieżności hybrydowe

Począwszy od deklaracji CIT za 2021 r., podatnicy muszą uwzględniać w rozliczeniach podatkowych przepisy o rozbieżnościach hybrydowych.

Regulacje te mogą powodować obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych określonych wydatków. Wydatki takie mogą obejmować odsetki, wynagrodzenie za usługi, a w określonych przypadkach, praktycznie wszystkie pozycje kosztowe podatnika.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na udziałowca z USA, który traktuje polską spółkę jako podmiot transparentny podatkowo na potrzeby opodatkowania w USA. Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na rozpoznawanie przez polską spółkę kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na dokonywanie płatności przez polską spółkę do podmiotów powiązanych z tytułu nietypowych instrumentów lub umów, które mogą być odmiennie traktowane podatkowo w Polsce i w kraju kontrahenta. Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na dokonywanie przez polską spółkę rozliczeń z podmiotami powiązanymi, które mogą być odmiennie traktowane podatkowo w Polsce i w kraju kontrahenta (na przykład jako podmiot transparentny i nietransparentny). Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Mogą wystąpić rozbieżności hybrydowe ze względu na dokonywanie płatności przez polską spółkę do podmiotów powiązanych, które mogą być wykorzystywane do finansowania płatności z tytułu nietypowych instrumentów lub umów, lub dokonywanie przez polską spółkę płatności do podmiotów, które są odmiennie traktowane podatkowo w dwóch różnych krajach. Rekomendujemy szczegółową weryfikację tej kwestii.

Na co najmniej jedno pytanie padła odpowiedź NIE WIEM. Rekomendujemy weryfikację tej (tych) kwestii, ponieważ mogą one wpływać na wystąpienie rozbieżności hybrydowych.

Na podstawie wstępnej weryfikacji w oparciu o udzielone odpowiedzi nie identyfikujemy najczęstszych przypadków zastosowania przepisów o strukturach hybrydowych. Z uwagi na stopień złożoności tych przepisów, wykluczenie ich zastosowania wymagałoby dokładnej analizy danego stanu faktycznego.

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) 502 241 631

Łukasz Kupień

Partner | Doradca podatkowy
E: lukasz.kupien@mddp.pl
T: (+48) 792 999 105