Szybsza amortyzacja paneli fotowoltaicznych

Aby ustalić stawkę amortyzacyjną dla paneli fotowoltaicznych należy określić właściwą Klasyfikację Środków Trwałych [KŚT] dla paneli, a następnie sprawdzić stawkę w załączniku do ustawy o podatku dochodowym (od osób prawnych lub fizycznych). KŚT nie wskazuje wprost paneli fotowoltaicznych, dlatego trzeba wziąć pod uwagę bardziej ogólne rodzaje KŚT. Potencjalnie są dwie możliwości:

  • 348 – „Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze” – maksymalna podatkowa stawka amortyzacyjna 7%. Panele mogą być bowiem uznane za rodzaj zespołu prądotwórczego, gdyż służą wytwarzaniu energii elektrycznej
  • 669 – „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe” – maksymalna podatkowa stawka amortyzacyjna 10%. Rodzaj ten stanowi jedną z otwartych kategorii KŚT. Niemniej w uzupełniającym opisie dla rodzaju 669 wskazano kolektory słoneczne. Pod względem technicznym jest to inny typ urządzenia niż panel słoneczny, ale funkcjonalnie są one zbliżone. Zatem są podstawy, aby na zasadzie analogii panele fotowoltaiczne kwalifikować do rodzaju 669.

W interpretacji indywidualnej z 11.03.2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.26.2022.1.SH stwierdzono, że podatnik ma prawo amortyzować panele fotowoltaiczne stawką 10%. Kluczowym elementem stanu faktycznego było potwierdzenie przez GUS, że rodzaj 669 jest właściwy dla paneli podatnika. Stan faktyczny dotyczył paneli zamontowanych na dachu budynku. Wydaje się natomiast, że analogiczne wnioski można stosować w stosunku do paneli na farmach fotowoltaicznych.

Optymalnym rozwiązaniem jest rozliczanie inwestycji, w tym farmy fotowoltaicznej, w ramach procedury cost segregation. Głównym jej celem jest ustalenie listy środków trwałych składających się na farmę (w tym paneli) oraz ich wartości początkowych. Warto zaznaczyć, że inne niż panele, urządzenia tworzące farmę oraz elementy infrastruktury towarzyszącej stanowią odrębne środki trwałe i mogą mieć zróżnicowane stawki amortyzacyjne na potrzeby księgowe i podatkowe. Jednocześnie, cost segregation pozwala precyzyjnie ustalić podstawę opodatkowania budowli dla celów podatku od nieruchomości, co w tej branży ma istotny skutek finansowy.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn